Episode 38

full
Published on:

26th Jul 2020

Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan Âm

38 Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan m

Trò hỏi:

Về truyền thuyết Quan Âm Thị Kính do tu nhẫn nhục mà thành hay là do giác ngộ giải thoát mà thành bồ tát Phật Quan M ạ ở ngoài bắc có chùa thờ Quan Âm Thị Kính đó?

Thầy trả lời:

+ Cái này chứng nhận Quan Âm Thị Kính đó: chịu nhẫn nhục oan khổ

+ còn Quan Âm Bồ Tát là: cứu nạn cứu khổ

nó khác nhau 1 bên là nhẫn nhục an khổ cò 1 bên là cứu nạn cứu khổ.

Trò hỏi:

Thưa thầy có phải là do tu nhẫn nhục Ba la mật không ạ?

Thầy trả lời:

Đúng rồi: Quan Âm Thị Kính tu nhẫn nhục Ba la mật, trùm khắp trong cái nhẫn nhục.

còn Ngài Quan Âm Bồ Tát là: cứu khổ cứu nạn trùm khắp ta bà, trùm khắp trong cái sáng suốt.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

38 Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan m

Trò hỏi:

Về truyền thuyết Quan Âm Thị Kính do tu nhẫn nhục mà thành hay là do giác ngộ giải thoát mà thành bồ tát Phật Quan M ạ ở ngoài bắc có chùa thờ Quan Âm Thị Kính đó?

Thầy trả lời:

+ Cái này chứng nhận Quan Âm Thị Kính đó: chịu nhẫn nhục oan khổ

+ còn Quan Âm Bồ Tát là: cứu nạn cứu khổ

nó khác nhau 1 bên là nhẫn nhục an khổ cò 1 bên là cứu nạn cứu khổ.

Trò hỏi:

Thưa thầy có phải là do tu nhẫn nhục Ba la mật không ạ?

Thầy trả lời:

Đúng rồi: Quan Âm Thị Kính tu nhẫn nhục Ba la mật, trùm khắp trong cái nhẫn nhục.

còn Ngài Quan Âm Bồ Tát là: cứu khổ cứu nạn trùm khắp ta bà, trùm khắp trong cái sáng suốt.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien