Episode 1

full
Published on:

3rd Jun 2024

Trong càn khôn vũ trụ có những loài nào

01 Trong càn khôn vũ trụ có những loài nào

Trò hỏi:

Xin cho biết: Càn khôn vũ trụ, có gì trong đó?

Thầy trả lời:

Ở trong Càn khôn vũ trụ đó, thì có rất nhiều cái hạt CHÂN NHƯ, những cái hạt đó được gọi là cái hạt chân thật của các loài sống trong cái Càn khôn vũ trụ này.

Trò hỏi:

Xin hỏi có bao nhiêu loài trong Càn khôn vũ trụ?

Thầy trả lời:

Trong cái Càn khôn vũ trụ này có tất cả là 9 loài sống chung.

Trò hỏi:

Xin cho biết: Chức năng và nhiệm vụ từng loài trong Càn khôn vũ trụ?

Thầy trả lời:

Về chức năng và nhiệm vụ từng loài ở trong Càn khôn vũ trụ này thì được phân định như sau:

- Đầu tiên đó là các Kim thân Phật. Các Kim thân Phật này sống ở trong Phật giới, rồi có nhiệm vụ là điều hành Phật giới.

- Rồi kế đến là các vị Trời, thì sống ở Thiên giới và họ điều hành Hệ Mặt trời.

- Tiếp theo là loài người, họ có nhiệm vụ là điều hành ở từng quốc gia.

- Rồi đến các vị Thần, Thần thì có nhiệm vụ là quản lý và trợ giúp thân và tánh người rồi thực thi nhân quả.

- Rồi các vị Thánh. Các vị Thánh thì giúp thân và tánh người sống đúng với tư cách của một con người.

- Rồi các vị Tiên. Các vị Tiên sẽ giúp thân và tánh người sống nhàn hạ và trí tuệ.

- Rồi tới các vị Ngạ Quỷ, thì sẽ giúp thân và tánh người tìm hiểu sự thật ở trái đất này.

- Còn các loài súc sanh thì giúp cho con người chuyên chở và làm thức ăn.

- Cuối cùng là các loài thực vật thì sẽ giúp cho con người xây dựng và làm thức ăn.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/6/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien