Episode 1

full
Published on:

3rd May 2024

Trình tự ban trời tứ thiên vương tạo thiên lập địa như thế nào

01 Trình tự ban trời Tứ Thiên Vương tạo thiên lập địa như thế nào

Trò hỏi:

Trình tự Ban Bệ Trời Tứ Thiên Vương khai thiên lập địa như thế nào? Loài nào có trước loài nào có sau?

Thầy trả lời:

Đầu tiên thì bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách bốn bầu hoàng đạo trong Hệ mặt trời tìm hạt dinh dưỡng cho các Thân Trời, Thần, Thánh, Tiên, Ngạ Quỷ siêu nhỏ ăn để các thân đó lớn lên. Đây gọi là khai thiên, vì ở trong Hệ mặt trời đã có thân: Trời, Thần, Thánh, Tiên, Ngạ Quỷ rồi, nên kế tiếp bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phải sản xuất ra các hành tinh bằng ngũ hành và điện từ âm dương cho Trời, Thần, Thánh, Tiên, Ngạ Quỷ có nơi sống, nên gọi là lập địa.

Loài mà có trước nhất là các vị Trời Dục Giới.

Loài có thứ hai là các vị Trời Hữu Sắc và các vị ở Nước Cực Lạc.

Loài có thứ ba là các vị Trời Vô Sắc.

Loài có thứ tư là các vị Thần, Thánh, Tiên, Ngạ Quỷ.

Loài có thứ năm là các loài thực vật.

Loài có thứ sáu là các loài súc sinh.

Loài có thứ bảy là các loài người.

Loài có thứ tám là các Vị Phật.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien