Episode 27

full
Published on:

23rd Mar 2024

Tổ chức của loài ngạ quỷ, ai quản lý loài ngạ quỷ

27 Tổ chức của loài ngạ quỷ, ai quản lý loài ngạ quỷ

Trò hỏi:

Tổ chức của loài ngạ quỷ như thế nào? Ai quản lý loài ngạ quỷ này?

Thầy trả lời:

Loài ngạ Quỷ vào tổ chức thì do Ban điều hành của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới quản lý, bằng cách là làm việc theo điều luật của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới quản lý lập ra, được cấp lương thực cho ăn.

Còn loài ngạ Quỷ không vào tổ chức thì tìm thức ăn hay giành giật thức ăn, nên gọi là Cô Hồn.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/03/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-phan-3-duc-phat-lap-dao.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien