Episode 16

full
Published on:

10th May 2020

Tổ chức của đạo phật hoàn chỉnh là phải như thế nào

16 Tổ chức của đạo phật hoàn chỉnh là phải như thế nào

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật muốn Tổ chức hoàn chỉnh phải như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Đạo Phật muốn tổ chức hoàn chỉnh thì:

+ theo cái barem của nó có 18 phần: tổ chức - Giáo lý - Giáo kinh - Giáo luật - Giáo lễ - Giáo điều - Tôn chỉ - Cương lĩnh - Nội quy - Phẩm cấp - và các bằng cấp. Tuân theo như vậy thì nó mới trở thành một cái Tôn giáo, mới thành một cái Đạo giáo.

chứ bây giờ con vô cái Chùa hỏi: “ thưa thầy: thầy tu cái gì ông không biết rồi sao bây giờ, chỉ hỏi đốt nhang mà cầu cái gì, ông cũng không biết luôn đó, chỉ biết đốt nhang cho ông Phật vậy thôi, mà Đức Phật nào ở Trái đất này mà đốt cho Ngài, đốt mà ông ngửi riết rồi ông bị viêm mũi đó.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật hiện nay không có Tổ chức hay sao?

Thầy trả lời:

+ Chắc chắn 100% không có tổ chức, vì thế mà có cái chuyện ông này nói Phật dạy 49 năm ông kia nói Phật dạy 45 năm

(Ví dụ: Dẫn chứng trích đoạn video của hai vị Giảng sư:

+ Vị thứ nhất: tất các Pháp môn phương tiện của Đức Phật nói ra trong 49 năm của Ngài thì cái này đều nằm ở trong cái tạng vô lượng nghĩa hết nhưng mà có những người thì chấp Pháp môn này có những người thì chấp Pháp môn khác.

+ Vị thứ hai: như vậy suốt cuộc đời Đức Phật 45 năm truyền chân lý con số 1250 vị Tỳ kheo cứ giữ như thế bằng với con số của năm đầu tiên không thích hợp.)

Rồi có ông nói là 84 000 Pháp môn dạy thì con suy nghĩ: nếu có tổ chức không có nói như vậy.

(Ví dụ: dẫn chứng trích đoạn video của một vị Giảng sư:

+ Cho nên khi chúng ta học vô lượng nghĩa thì chúng ta học đủ 8 vạn 4 ngàn Pháp môn tu của Đức Phật mà ứng vào trong tất cả các cái phiền não trần lao của chúng sanh)

Nếu có Tổ chức thì 49 là 49 năm hết, mấy Pháp môn phải nói cho rõ mấy Pháp môn,

+ Cụ thể nói là: 84 000 Pháp môn thì phải kê khai ra 84 000 cái gì, đó là người ta tưởng, vì thế nó không có cái tổ chức ở cái chỗ này, nên đạo Phật thua kém người ta ở cái chỗ thiếu tổ chức, nó uổng cho cái Đạo Phật, Đạo Phật là Tinh hoa của nhân loại mà thiếu cái tổ chức thành ra cái Tinh hoa nhân loại nó bị chìm mất nó chìm sâu dưới đáy biển, giờ có người vớt ra - vừa vớt ra đưa thấy cái nó chửi - chửi cái bỏ xuống chứ làm sao bây giờ!

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật hiện nay không có Tổ chức. Vậy muốn có Tổ chức mình phải làm sao ạ?

Thầy trả lời:

+ Muốn có Tổ chức thì là do mấy ông thầy chứ biết làm sao bây giờ, cái Tổ chức mà ông Phật bị lạc đó, nó nằm trong Tàng Kinh Các thì:

+ Nếu mà ông nào Kiến Tánh Kiến Tánh Phật ( Kiến Tánh cô hồn cũng không thấy Kiến Tánh Thần cũng không thấy mà Kiến Tánh Người cũng không ăn thua gì hết) nhìn vô Tàng Kinh Các biết nó nằm chỗ nào liền và lấy ra phổ biến.

+ Còn không có Kiến Tánh thì làm ơn mấy ông tiến sĩ ( VN có 64 ông Tiến sĩ phật học) họp lại rồi mới viết ra một cái tổ chức Đạo Phật, là do con người của mình hiểu sao viết vậy.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Muốn tìm quyển sách viết về Tổ Chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông thì tìm ở đâu ạ?

Thầy trả lời:

Tìm trong Tàng Kinh Các chứ ở đâu nằm đầy nhóc ở trong đó, 8 quyển Giáo lý nó cũng nằm ở trong Tàng Kinh Các chứ không đâu hết, Bác moi ra được mấy quyển Bác viết ra con thấy, mà mới vừa viết ra chút nó chửi thì thôi đâu dám, Bác tìm trong Tàng Kinh Các rất nhiều nhưng mà không dám đem ra, đó thì bây giờ muốn lấy thì chui vô đó mấy ông thầy chui vô đó kiếm có vậy thôi.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Trong Tàng Kinh Các Đạo Phật có quyển sách viết về Tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông. Tại sao các Thầy không tìm ra để biết Tổ chức Đạo Phật?

Thầy trả lời:

+ Đến đời Mạt Pháp này nè: cái tổ chức Đạo Phật Thiền Tông đưa ra một cái nó dẹp hết mấy ông cúng rồi sao, Ông có dạy gì ông đem ra không, cái này là nó nói bằng sự thật từ con người hữu hình - vô hình - tâm linh - huyền linh gì nói hết luôn, mà bây giờ nói cái này là vạch trần cái chuyện cúng ra ai dám, ai dám đi moi cái quyển này, cái quyển này là sát nhân đối với mấy ông thầy cúng nên không ông nào dám lục ra, còn những người ngoài mà tìm được cũng không dám nói đâu, Bác mới vừa nói chữ giải thoát nó chửi tối đa liền, chửi đủ thứ rồi sao con suy nghĩ con dám không, mà chửi mình đâu có ăn nhằm gì cái chuyện này đâu.

(Ví dụ: dẫn chứng trích đoạn video của một vị Giảng sư Thích NHật Từ:

+ Về tư tưởng nội dung đó thì có nhiều sạn, sỏi, đá, lúa ở trong đó, sai đủ thứ. Vì họ tự tu, tự tu là tốt nhưng mà tự tu không đến nơi học không đến chốn cho nên trở nên cống cao ngã mạn, nói sai Phật Pháp, rồi chống đối, phỉ báng rồi xúi giục quần chúng cùng chống đối cùng phỉ báng các vị Tăng sĩ tạo ra những cái tệ nạn ở trong Phật giáo rất là nguy hại. Cho nên quý vị cũng không nên mất thời gian để học hỏi và lắng nghe theo Thiền Tông Tân Diệu làm gì.)

Mấy ông Tu là mấy ông không chịu mang ra còn chú thì là nghiên cứu thôi, chú nhìn thấy hay quá chú đem ra phổ biến cho người ta nghe thôi, ổng chửi ổng không cho thì chú phải chịu chứ làm sao bây giờ, quyền uy hiện nay ở đây là do mấy ông thầy chú không quyền uy gì chú là cái ông Soạn giả, viết ra đụng chạm mấy ông chửi mình,có vậy.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Trong nước Việt Nam có rất nhiều thầy có học vấn cao, có rất nhiều thầy tu hành chứng Đạo cao. Sao các vị thầy này không tìm ra quyển sách viết về Tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông?

Thầy trả lời:

Muốn tìm ra cái quyển: “ tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông “ anh phải Kiến Tánh Phật, Kiến bằng Tánh Phật anh mới nhìn được, nên tại sao trong cái Đạo Phật gọi là “ Kinh Vô Tự” - cái quyển giấy trắng đó mà ông Kiến Tánh ông nhìn thấy cái chữ - còn ông không Kiến Tánh ông nhìn thấy giấy trắng bóc, giờ Bác mới hé ra cái chuyện mà Kinh Vô Tự người Kiến Tánh nhìn vô tờ giấy trắng biết ông Phật viết cái gì trong đó - còn không biết cái này thì hoàn toàn không biết, bây giờ nếu mà người nào Kiến Tánh Phật thì đi tìm được cái quyển này còn không Kiến Tánh thì còn lâu không có kiếm được.

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 10/05/2020 ở link bên dưới:

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-thien-tong-10-05-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

16 Tổ chức của đạo phật hoàn chỉnh là phải như thế nào

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật muốn Tổ chức hoàn chỉnh phải như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Đạo Phật muốn tổ chức hoàn chỉnh thì:

+ theo cái barem của nó có 18 phần: tổ chức - Giáo lý - Giáo kinh - Giáo luật - Giáo lễ - Giáo điều - Tôn chỉ - Cương lĩnh - Nội quy - Phẩm cấp - và các bằng cấp. Tuân theo như vậy thì nó mới trở thành một cái Tôn giáo, mới thành một cái Đạo giáo.

chứ bây giờ con vô cái Chùa hỏi: “ thưa thầy: thầy tu cái gì ông không biết rồi sao bây giờ, chỉ hỏi đốt nhang mà cầu cái gì, ông cũng không biết luôn đó, chỉ biết đốt nhang cho ông Phật vậy thôi, mà Đức Phật nào ở Trái đất này mà đốt cho Ngài, đốt mà ông ngửi riết rồi ông bị viêm mũi đó.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật hiện nay không có Tổ chức hay sao?

Thầy trả lời:

+ Chắc chắn 100% không có tổ chức, vì thế mà có cái chuyện ông này nói Phật dạy 49 năm ông kia nói Phật dạy 45 năm

(Ví dụ: Dẫn chứng trích đoạn video của hai vị Giảng sư:

+ Vị thứ nhất: tất các Pháp môn phương tiện của Đức Phật nói ra trong 49 năm của Ngài thì cái này đều nằm ở trong cái tạng vô lượng nghĩa hết nhưng mà có những người thì chấp Pháp môn này có những người thì chấp Pháp môn khác.

m truyền chân lý con số:

Rồi có ông nói là 84 000 Pháp môn dạy thì con suy nghĩ: nếu có tổ chức không có nói như vậy.

(Ví dụ: dẫn chứng trích đoạn video của một vị Giảng sư:

+ Cho nên khi chúng ta học vô lượng nghĩa thì chúng ta học đủ 8 vạn 4 ngàn Pháp môn tu của Đức Phật mà ứng vào trong tất cả các cái phiền não trần lao của chúng sanh)

Nếu có Tổ chức thì 49 là 49 năm hết, mấy Pháp môn phải nói cho rõ mấy Pháp môn,

+ Cụ thể nói là: 84 000 Pháp môn thì phải kê khai ra 84 000 cái gì, đó là người ta tưởng, vì thế nó không có cái tổ chức ở cái chỗ này, nên đạo Phật thua kém người ta ở cái chỗ thiếu tổ chức, nó uổng cho cái Đạo Phật, Đạo Phật là Tinh hoa của nhân loại mà thiếu cái tổ chức thành ra cái Tinh hoa nhân loại nó bị chìm mất nó chìm sâu dưới đáy biển, giờ có người vớt ra - vừa vớt ra đưa thấy cái nó chửi - chửi cái bỏ xuống chứ làm sao bây giờ!

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật hiện nay không có Tổ chức. Vậy muốn có Tổ chức mình phải làm sao ạ?

Thầy trả lời:

+ Muốn có Tổ chức thì là do mấy ông thầy chứ biết làm sao bây giờ, cái Tổ chức mà ông Phật bị lạc đó, nó nằm trong Tàng Kinh Các thì:

+ Nếu mà ông nào Kiến Tánh Kiến Tánh Phật ( Kiến Tánh cô hồn cũng không thấy Kiến Tánh Thần cũng không thấy mà Kiến Tánh Người cũng không ăn thua gì hết) nhìn vô Tàng Kinh Các biết nó nằm chỗ nào liền và lấy ra phổ biến.

+ Còn không có Kiến Tánh thì làm ơn mấy ông tiến sĩ ( VN có 64 ông Tiến sĩ phật học) họp lại rồi mới viết ra một cái tổ chức Đạo Phật, là do con người của mình hiểu sao viết vậy.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Muốn tìm quyển sách viết về Tổ Chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông thì tìm ở đâu ạ?

Thầy trả lời:

Tìm trong Tàng Kinh Các chứ ở đâu nằm đầy nhóc ở trong đó, 8 quyển Giáo lý nó cũng nằm ở trong Tàng Kinh Các chứ không đâu hết, Bác moi ra được mấy quyển Bác viết ra con thấy, mà mới vừa viết ra chút nó chửi thì thôi đâu dám, Bác tìm trong Tàng Kinh Các rất nhiều nhưng mà không dám đem ra, đó thì bây giờ muốn lấy thì chui vô đó mấy ông thầy chui vô đó kiếm có vậy thôi.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Trong Tàng Kinh Các Đạo Phật có quyển sách viết về Tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông. Tại sao các Thầy không tìm ra để biết Tổ chức Đạo Phật?

Thầy trả lời:

+ Đến đời Mạt Pháp này nè: cái tổ chức Đạo Phật Thiền Tông đưa ra một cái nó dẹp hết mấy ông cúng rồi sao, Ông có dạy gì ông đem ra không, cái này là nó nói bằng sự thật từ con người hữu hình - vô hình - tâm linh - huyền linh gì nói hết luôn, mà bây giờ nói cái này là vạch trần cái chuyện cúng ra ai dám, ai dám đi moi cái quyển này, cái quyển này là sát nhân đối với mấy ông thầy cúng nên không ông nào dám lục ra, còn những người ngoài mà tìm được cũng không dám nói đâu, Bác mới vừa nói chữ giải thoát nó chửi tối đa liền, chửi đủ thứ rồi sao con suy nghĩ con dám không, mà chửi mình đâu có ăn nhằm gì cái chuyện này đâu.

(Ví dụ: dẫn chứng trích đoạn video của một vị Giảng sư Thích NHật Từ:

+ Về tư tưởng nội dung đó thì có nhiều sạn, sỏi, đá, lúa ở trong đó, sai đủ thứ. Vì họ tự tu, tự tu là tốt nhưng mà tự tu không đến nơi học không đến chốn cho nên trở nên cống cao ngã mạn, nói sai Phật Pháp, rồi chống đối, phỉ báng rồi xúi giục quần chúng cùng chống đối cùng phỉ báng các vị Tăng sĩ tạo ra những cái tệ nạn ở trong Phật giáo rất là nguy hại. Cho nên quý vị cũng không nên mất thời gian để học hỏi và lắng nghe theo Thiền Tông Tân Diệu làm gì.)

Mấy ông Tu là mấy ông không chịu mang ra còn chú thì là nghiên cứu thôi, chú nhìn thấy hay quá chú đem ra phổ biến cho người ta nghe thôi, ổng chửi ổng không cho thì chú phải chịu chứ làm sao bây giờ, quyền uy hiện nay ở đây là do mấy ông thầy chú không quyền uy gì chú là cái ông Soạn giả, viết ra đụng chạm mấy ông chửi mình,có vậy.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Trong nước Việt Nam có rất nhiều thầy có học vấn cao, có rất nhiều thầy tu hành chứng Đạo cao. Sao các vị thầy này không tìm ra quyển sách viết về Tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông?

Thầy trả lời:

Muốn tìm ra cái quyển: “ tổ chức Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông “ anh phải Kiến Tánh Phật, Kiến bằng Tánh Phật anh mới nhìn được, nên tại sao trong cái Đạo Phật gọi là “ Kinh Vô Tự” - cái quyển giấy trắng đó mà ông Kiến Tánh ông nhìn thấy cái chữ - còn ông không Kiến Tánh ông nhìn thấy giấy trắng bóc, giờ Bác mới hé ra cái chuyện mà Kinh Vô Tự người Kiến Tánh nhìn vô tờ giấy trắng biết ông Phật viết cái gì trong đó - còn không biết cái này thì hoàn toàn không biết, bây giờ nếu mà người nào Kiến Tánh Phật thì đi tìm được cái quyển này còn không Kiến Tánh thì còn lâu không có kiếm được.

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien