Episode 23

full
Published on:

19th Apr 2023

Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không

23 Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chính vì có Phật pháp, chúng ta mở lòng kết nối với thần thánh trên cao. Nếu không có Phật pháp, chúng ta nghĩ đến những điều thấp hèn, tầm thường, nhỏ mọn, tội lỗi”.

Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Có những vị thầy tu theo đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, kiện thưa, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

- Ý 2: Nếu có, là loại Thần Thánh gì?

- Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

Trả lời:

Câu hỏi 25 Ý 1: Có những vị thầy tu theo Đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, thưa kiện, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

- Có, nhưng kết nối với Cô hồn Các đảng.

Câu hỏi 25 Ý 2: Nếu có, là loại thần thánh gì?

+ Ở Trái đất này có 5 loại, gồm:

- Một là loài Thần.

- Hai là loài Thánh.

- Ba là loài Tiên.

- Bốn là loài Chúa.

- Năm là loài Cô hồn.

Câu hỏi 25 Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

- Thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như kẻ giang hồ là những Thầy tu giả, có nhiều tiền, nên:

+ Một là thưa kiện người tu khác mà không đầu phục mình.

+ Hai là tìm đủ cách để bỏ tù người mà thầy tu giả này không ưa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

23 Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chính vì có Phật pháp, chúng ta mở lòng kết nối với thần thánh trên cao. Nếu không có Phật pháp, chúng ta nghĩ đến những điều thấp hèn, tầm thường, nhỏ mọn, tội lỗi”.

Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Có những vị thầy tu theo đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, kiện thưa, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

+ Ý 2: Nếu có, là loại Thần Thánh gì?

+ Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

Trả lời:

Câu hỏi 25 Ý 1: Có những vị thầy tu theo Đạo Phật nhưng chửi Phật tử là chó mèo, là mất dạy, thưa kiện, lừa đảo người dân hàng tỷ đồng. Vậy, mấy thầy này có mở lòng kết nối với thần thánh trên cao không?

+ Có, nhưng kết nối với Cô hồn Các đảng.

Câu hỏi 25 Ý 2: Nếu có, là loại thần thánh gì?

+ Ở Trái đất này có 5 loại, gồm:

+ Một là loài Thần.

+ Hai là loài Thánh.

+ Ba là loài Tiên.

+ Bốn là loài Chúa.

+ Năm là loài Cô hồn.

Câu hỏi 25 Ý 3: Tại sao đã là thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như vậy?

+ Thầy tu theo đạo Phật mà lại còn hành xử như kẻ giang hồ là những Thầy tu giả, có nhiều tiền, nên:

+ Một là thưa kiện người tu khác mà không đầu phục mình.

+ Hai là tìm đủ cách để bỏ tù người mà thầy tu giả này không ưa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien