Episode 32

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tên của các vị Phật trước có chữ VĂN không

32 Tên của vị Phật có chữ VĂN không

Câu hỏi:

Xin giải thích rõ hơn vì sao Đức Phật Thích Ca khi viết Huyền ký dạy Thiền tông, Ngài ghi tên mình là Thích Ca Văn? Các Đời Phật trước có cách ghi tên như thế không? Ví dụ Ca Diếp Văn, Nhiên Đăng Văn.

Trả lời:

Tất cả các Vị Phật khi viết Huyền ký, truyền cho hậu thế biết Pháp môn Giải thoát này đều có nêu chữ “Văn” hết.

Đức Phật Thích Ca Văn thì có ý nghĩa như sau:

+ Thích là ưa

+ Ca là nói hay ca kệ.

+ Văn là viết chữ, cũng gọi là viết kinh hay sách. Để truyền Pháp môn Giải thoát cho hậu thế. Vị Phật nào cũng để lại Kinh và sách, cũng như những bài Kệ dạy Đạo cho hậu thế. Cho nên tất cả các Vị Phật đều lấy chữ “Văn” sau cùng này là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

32 Tên của vị Phật có chữ VĂN không

Câu hỏi:

Xin giải thích rõ hơn vì sao Đức Phật Thích Ca khi viết Huyền ký dạy Thiền tông, Ngài ghi tên mình là Thích Ca Văn? Các Đời Phật trước có cách ghi tên như thế không? Ví dụ Ca Diếp Văn, Nhiên Đăng Văn.

Trả lời:

Tất cả các Vị Phật khi viết Huyền ký, truyền cho hậu thế biết Pháp môn Giải thoát này đều có nêu chữ “Văn” hết.

Đức Phật Thích Ca Văn thì có ý nghĩa như sau:

+ Thích là ưa

+ Ca là nói hay ca kệ.

+ Văn là viết chữ, cũng gọi là viết kinh hay sách. Để truyền Pháp môn Giải thoát cho hậu thế. Vị Phật nào cũng để lại Kinh và sách, cũng như những bài Kệ dạy Đạo cho hậu thế. Cho nên tất cả các Vị Phật đều lấy chữ “Văn” sau cùng này là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien