Episode 24

full
Published on:

3rd May 2024

Tam đồ lục đạo nghĩa là gì

24 Tam đồ lục đạo nghĩa là gì

Trò hỏi:

Trong đạo Phật có câu: “Tam Đồ Lục Đạo”. Vậy xin giải thích cho tôi được rõ thông 2 từ Tam Đồ, Lục Đạo có nghĩa là gì?

Thầy trả lời:

Danh gọi Tam Đồ là gọi theo tiếng cổ ngữ rất xưa có ý nghĩa như sau:

Tam là 3, Đồ là người. Khi chết thành là Trung Ấm Thân, ý nói con người này khi còn sống mà tạo nghiệp ác, sau khi chết nếu ở vào các tầng địa ngục hoặc theo hầu loài ngạ quỷ hay là ẩn vào các loài súc sinh thì sẽ rất đau khổ.

Lục Đạo là 6 con đường đi dành riêng cho người tu như sau:

Đường đi số 1: Người tu lên Trời du lịch và vui chơi. Người tu phải đem tiền của mình có bố thí cho người nghèo thật nhiều. Khi bố thí cầu xin ông Trời sau khi con chết được lên Trời sống. Người tu nào mà thực hiện đúng như vậy thì sau khi chết được ban Thần thực thi Nhân Quả cho lên Trời vui chơi và du lịch. Gọi là tu hưởng nghiệp Phước Đức Dương. 

Đường đi số 2: Người tu nào muốn sau khi chết tái sanh làm người giàu sang thì người tu này phải đem tiền của mình có bố thí cho người nghèo thật nhiều. Khi bố thí phải cầu xin Tổ Tiên như sau: “Sau khi con chết xin được tái sanh lại làm người giàu sang phú quý.” Thì sau khi chết vị Thần quản lý giao cho ban Chúa quản lý tài sản giao cho Tổ Tiên người tu này tái sanh làm người giàu có. Gọi là tu hưởng nghiệp Phước Đức Âm.

Đường đi số 3: Người tu thì phải biết cơ bản này vào Đạo Tu bịa ra chuyện linh thiêng lừa đảo những người không biết lấy tiền của những người này, người tu tự tạo nghiệp làm Hoa Báo. Sau khi người tu chết được ban Thần thực thi Nhân Quả cho làm Hoa Báo để trả nợ gọi là tu nghiệp làm Hoa Báo. 

Đường đi số 4: Người tu thì phải biết cơ bản này vào Đạo Tu bày ra cúng đủ thứ để lừa đảo những người không biết. Đây là người tu tự tạo nghiệp xuống Địa Ngục. Do đó sau khi người tu chết được ban Thần thực thi Nhân Quả cho xuống Địa Ngục để đền tội, gọi là tu nghiệp xuống Địa Ngục.

Đường đi số 5: Người tu thì phải biết cơ bản này vào Đạo Tu để dạy người khác làm con súc sinh, đây là người tu tự tạo nghiệp làm súc sinh. Do đó sau khi người tu chết được ban Thần thực thi Nhân Quả cho ẩn vào con súc sinh, gọi là tu nghiệp làm Súc Sinh.

Đường đi số 6: Người tu thì phải biết cơ bản này vào Đạo Tu để chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu pháp môn Giải Thoát của vị Phật cho công bố ra, người tu này tự tạo nghiệp xuống Hầm Lửa Lớn. Do đó sau khi người tu chết được ban Thần thực thi Nhân Quả cho xuống Hầm Lửa Lớn để đúng với việc làm của mình, gọi là tu nghiệp xuống Hầm Hỏa Ngục.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien