Episode 43

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả

43 Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả

Câu hỏi:

Thưa, con người tìm đến đạo là để an cái tưởng, nhưng khi tu thì lại tạo nhân quả, sao lại như vậy?

Trả lời:

Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy: 

Người ai cũng có tánh tham

     Không tu thì tham, theo cái tánh người

Tu Phật mà thân quá lười 

     Vào chùa gõ mõ, để người cúng ăn. 

Người cúng thì ta cứ ăn

     Nhân quả kệ nó, ta ăn sướng mồm 

Khi bị nhân quả ta khom

     Cúi xin Thánh Chúa, làm con của ngài.

Nhân quả thấy vậy thôi ngay 

     Vì ta đã được Thánh ngài giúp ta

Tiền vàng là của chúng ta 

    Tu mà nhiều bạc, mới là thầy tu.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

43 Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả

Câu hỏi:

Thưa, con người tìm đến đạo là để an cái tưởng, nhưng khi tu thì lại tạo nhân quả, sao lại như vậy?

Trả lời:

Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy:

Người ai cũng có tánh tham

Không tu thì tham, theo cái tánh người

Tu Phật mà thân quá lười

Vào chùa gõ mõ, để người cúng ăn.

Người cúng thì ta cứ ăn

Nhân quả kệ nó, ta ăn sướng mồm

Khi bị nhân quả ta khom

Cúi xin Thánh Chúa, làm con của ngài.

Nhân quả thấy vậy thôi ngay

Vì ta đã được Thánh ngài giúp ta

Tiền vàng là của chúng ta

Tu mà nhiều bạc, mới là thầy tu.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien