Episode 27

full
Published on:

26th Jul 2020

Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông

27 Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông

Trò hỏi:

Ý nghĩa Đức Phật tay cầm cành hoa sen để làm gì vị thầy này lại không biết tại sao thầy không biết mà lại đi dạy thiền tông?

Thầy trả lời:

+ Muốn giải nghĩa của biểu tượng Đức phật cầm cành sen cho đúng thì chỉ có thiền tông mới giải được, và người đó phải nắm trong tay quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong kinh kệ mà Đức phật để lại thế gian này. Người nào nắm được giáo lý thì người đó nắm được cốt tuỷ thiền tông và trở thành người toàn giác.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

27 Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông

Trò hỏi:

Ý nghĩa Đức Phật tay cầm cành hoa sen để làm gì vị thầy này lại không biết tại sao thầy không biết mà lại đi dạy thiền tông?

Thầy trả lời:

+ Muốn giải nghĩa của biểu tượng Đức phật cầm cành sen cho đúng thì chỉ có thiền tông mới giải được, và người đó phải nắm trong tay quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong kinh kệ mà Đức phật để lại thế gian này. Người nào nắm được giáo lý thì người đó nắm được cốt tuỷ thiền tông và trở thành người toàn giác.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien