Episode 22

full
Published on:

16th Feb 2023

Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

22 Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Trò hỏi:

Đạo Phật căn cứ vào cái gì mà gọi là đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam?

Thầy trả lời:

Đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không tu, căn cứ vào 8 phần của Đức Phật dạy gồm:

1/ Trái đất này ai tạo ra, Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học vật lý.

2/ Trái đất này tuổi thọ là bao nhiêu năm. Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học.

3/ Trái đất này có mấy loài sống chung. Đức Phật dạy rất rõ ràng thực tế theo khoa học.

4/ Trái đất này cơ bản có mấy đạo. Đức Phật dạy rất cụ thể và khoa học.

5/ Trái đất này vị nào lập ra đạo Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

6/ Các đạo ở trái đất này tu để thành gì. Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

7/ Các đạo ở trái đất này Đức Phật cho hỏi tự do. Phật trả lời cụ thể và khoa học.

8/ Đạo nào tu giải thoát, đạo nào tu còn bị luân hồi. Đức Phật trả lời rất thực tế và khoa học vv….

Vì đạo Phật khoa học Vật Lý Thiền tông Viêt Nam Đức Phật cho công bố ra tại nước Việt Nam nên Đức Phật danh là Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

22 Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Trò hỏi:

Đạo Phật căn cứ vào cái gì mà gọi là đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam?

Thầy trả lời:

Đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không tu, căn cứ vào 8 phần của Đức Phật dạy gồm:

1/Trái đất này ai tạo ra, Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học vật lý.

2/ Trái đất này tuổi thọ là bao nhiêu năm. Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học.

3/ Trái đất này có mấy loài sống chung. Đức Phật dạy rất rõ ràng thực tế theo khoa học.

4/ Trái đất này cơ bản có mấy đạo. Đức Phật dạy rất cụ thể và khoa học.

5/ Trái đất này vị nào lập ra đạo Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

6/ Các đạo ở trái đất này tu để thành gì. Đức Phật cũng dạy rất cụ thể và khoa học.

7/ Các đạo ở trái đất này Đức Phật cho hỏi tự do. Phật trả lời cụ thể và khoa học.

8/ Đạo nào tu giải thoát, đạo nào tu còn bị luân hồi. Đức Phật trả lời rất thực tế và khoa học vv….

Vì đạo Phật khoa học Vật Lý Thiền tông Viêt Nam Đức Phật cho công bố ra tại nước Việt Nam nên Đức Phật danh là Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien