Episode 43

full
Published on:

16th Feb 2023

Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì

43 Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì

Trò hỏi:

Cảm ơn những vị có nhiệm vụ giữ gìn chùa Thiền Tông Tân Diệu để đến đời Mạt pháp, Thiền Tông cho công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Vậy bây giờ Thiền Tông đã công bố ra rồi thì các vị này và ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu còn nhiệm vụ gì nữa không? Nếu hết nhiệm vụ thì giờ phải làm sao mới đúng như mong muốn của Đức Phật lập đạo?

Thầy trả lời:

Khi Thiền Tông được trình bày ra đầy đủ. Nếu được Nhà nước cho lập ra” Đạo Phật Khoa Học Vật Lý thiền Tông Việt Nam”.

Ban Quản trị chùa có 2 nhiệm vụ:

Một là: hành lễ truyền Bí mật Thiền cho người đạt được. Cũng như cấp giấy Chứng nhận cho người Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.

Hai là: Giải đáp Thiền tông.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

43 Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì

Trò hỏi:

Cảm ơn những vị có nhiệm vụ giữ gìn chùa Thiền Tông Tân Diệu để đến đời Mạt pháp, Thiền Tông cho công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Vậy bây giờ Thiền Tông đã công bố ra rồi thì ác vị này và ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu còn nhiệm vụ gì nữa không? Nếu hết nhiệm vụ thì giờ phải làm sao mới đúng như mong muốn của Đức Phật lập đạo?

Thầy trả lời:

Khi Thiền Tông được trình bày ra đầy đủ. Nếu được Nhà nước cho lập ra” Đạo Phật Khoa Học Vật Lý thiền Tông Việt Nam”.

Ban Quản trị chùa có 2 nhiệm vụ:

Một là: hành lễ truyền Bí mật Thiền cho người đạt được. Cũng như cấp giấy Chứng nhận cho người Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.

Hai là: Giải đáp Thiền tông.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien