Episode 52

full
Published on:

3rd Jul 2022

Sao các thầy biết kinh Kim Cang mà vẫn gõ mõ tụng kinh

52 Sao các thầy biết kinh Kim Cang mà vẫn gõ mõ tụng kinh

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang đức Phật có dạy:

Nếu lấy sắc cầu Ta

Lấy âm thanh cầu Ta

Người đó hành đạo Tà

Tại sao các thầy đều hiểu như vậy nhưng vẫn cho các chùa gõ mõ, tụng kinh là tại sao hả Bác?

Thầy trả lời:

Này người ta không có tu kinh Kim Cang đâu. Này người ta tu tụng đó. Tất cả các chùa mà có kinh Kim Cang là không tu cái tụng được. Kinh thì rất nhiều nhưng mà mỗi người người ta tu khác.

Giờ các chùa tu tụng là tu theo đạo Lão chứ không phải đạo Phật. Đạo Lão thì nó mới có cầu cái cõi vô hình.

Mình cũng không trách người ta, vì chừng nào cái chùa này tu theo kinh Kim Cang mà tụng kinh thì trật. Người ta đâu có nói tôi tu kinh Kim Cang đâu, mà tôi tu tụng kinh, thì người ta tu đúng rồi. Rồi mai mốt nhà nước hỏi anh tu cái gì, thì “tôi tu tụng kinh” thì người ta tụng.

Bởi vì 2022 nè, nhà nước bảo tu gì phải ghi cho rõ ràng. Chùa Thiền tông Tân Diệu đăng ký là tu Giác ngộ - Giải thoát, chủ nhật truyền thiền, ai thắc mắc hỏi tôi giải đáp cho nghe. Không làm gì hết. Hỏi tập trung bao nhiêu? 200 người. Mà sáng này có 199 người thôi, chưa tới 200.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

52 Sao các thầy biết kinh Kim Cang mà vẫn gõ mõ tụng kinh

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang đức Phật có dạy:

Nếu lấy sắc cầu Ta

Lấy âm thanh cầu Ta

Người đó hành đạo Tà

Tại sao các thầy đều hiểu như vậy nhưng vẫn cho các chùa gõ mõ, tụng kinh là tại sao hả Bác?

Thầy trả lời:

Này người ta không có tu kinh Kim Cang đâu. Này người ta tu tụng đó. Tất cả các chùa mà có kinh Kim Cang là không tu cái tụng được. Kinh thì rất nhiều nhưng mà mỗi người người ta tu khác.

Giờ các chùa tu tụng là tu theo đạo Lão chứ không phải đạo Phật. Đạo Lão thì nó mới có cầu cái cõi vô hình.

Mình cũng không trách người ta, vì chừng nào cái chùa này tu theo kinh Kim Cang mà tụng kinh thì trật. Người ta đâu có nói tôi tu kinh Kim Cang đâu, mà tôi tu tụng kinh, thì người ta tu đúng rồi. Rồi mai mốt nhà nước hỏi anh tu cái gì, thì “tôi tu tụng kinh” thì người ta tụng.

Bởi vì:

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien