Episode 2

full
Published on:

1st Jan 2023

Quyển 13 02 Ăn cơm muối mè

02 Ăn cơm muối mè


1/

Ăn cơm:

* Phải ăn gạo lứt trắng hay gạo lứt đỏ gì cũng được, miễn là hạt gạo còn chất lứt bao quanh hạt gạo. Vì chất lứt này này là nhân tố để tạo ra chất bổ dưỡng cao, gọi là bổ dưỡng Dương. 

* Nên ăn với muối mè: Vì mè là chất làm trơn thành động mạch và tĩnh mạch nên trừ được bệnh về tim mạch.

Trí

ch: Quyển Ăn Uống Cân Bằng Âm DươngDAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

✍️ Tổng hợp bộ sách quý thiền tông học:

https://thientongmt.com/sach/

Mượn sách: https://thientongmt.com/cho-muon-sach-dia.html

🎁 Tổng hợp chuẩn hoá thiền tông: https://thientongmt.com/album-audio/chuan-hoa/

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien