Episode 39

full
Published on:

16th Feb 2023

Phân biệt 6 thứ tánh

39 Phân biệt 6 thứ tánh

Trò hỏi:

Trong con người mình có 5 thứ tánh: tánh Người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên và tánh Cô hồn. Vậy làm sao mình phân biệt được các tánh và phân biệt được đâu là tánh Cô hồn trong thân mình xúi và đâu là Cô hồn sống ở bên ngoài xúi?

Thầy trả lời:

Mỗi thân con người đều có 6 thứ tánh, gồm:

 1. Tánh Phật.
 2. Tánh Người.
 3. Tánh Thần.
 4. Tánh Thánh.
 5. Tánh tiên.
 6. Tánh loài Âm.

Muốn phân biệt như sau:

 1. Tánh Phật: Khi mình thanh tịnh, là tánh Phật hiện.
 2. Tánh Người: Khi mình phát ra tưởng, là tánh Người hiện.
 3. Tánh Thần: Khi mình phát ra sức mạnh, là tánh Thần hiện.
 4. Tánh Thánh: Khi mình phát ra nhân nghĩa, là tánh Thánh hiện.
 5. Tánh Tiên: Khi mình phát ra nhàn hạ, là tánh Tiên hiện.
 6. Tánh loài Âm: Khi mình phát ra tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến chấp. Là tánh Âm hiện.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

39 Phân biệt 6 thứ tánh

Trò hỏi:

Trong con người mình có 5 thứ tánh: tánh Người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên và tánh Cô hồn. Vậy làm sao mình phân biệt được các tánh và phân biệt được đâu là tánh Cô hồn trong thân mình xúi và đâu là Cô hồn sống ở bên ngoài xúi?

Thầy trả lời:

Mỗi thân con người đều có 6 thứ tánh, gồm:

Tánh Phật.

Tánh Người.

Tánh Thần.

Tánh Thánh.

Tánh tiên.

Tánh loài m.

Muốn phân biệt như sau:

Tánh Phật: Khi mình thanh tịnh, là tánh Phật hiện.

Tánh Người: Khi mình phát ra tưởng, là tánh Người hiện.

Tánh Thần: Khi mình phát ra sức mạnh, là tánh Thần hiện.

Tánh Thánh: Khi mình phát ra nhân nghĩa, là tánh Thánh hiện.

Tánh Tiên: Khi mình phát ra nhàn hạ, là tánh Tiên hiện.

Tánh loài m: Khi mình phát ra tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến chấp. Là tánh Âm hiện.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien