Episode 19

full
Published on:

19th Apr 2023

Phải tập luyện ép buộc mình yêu thương, nói vậy đúng không

19 Phải tập luyện ép buộc mình yêu thương, nói vậy đúng không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: "Phật dạy cách mở lòng thứ hai là phải tập luyện, phát nguyện, ép mục mình yêu thương cho bằng được, từ 5 đến 20 năm thì ta mới mở lòng yêu thương con người". Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Yêu thương hay ghét bỏ mà có thể luyện tập được, nói như vậy có phản tự nhiên, phản khoa học, phản nhân quả không?

- Ý 3: Nếu thầy Chân Quang phát nguyện, tập luyện, ép buộc mình yêu thương, vậy khi có giặc cướp nước của thầy, có kẻ giết hại người thân của thầy, thậm chí muốn giết thầy luôn, thì thầy Chân Quang sẽ làm gì?

- Ý 4. Nếu thầy yêu thương và để mặc cho người khác giết hại đồng bào của mình, giết cha mẹ và giết luôn thầy, thì thầy có kết nối được với Thần Thánh không?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

+ Giảng tầm bậy chứ đúng cái gì.

- Ý 2: Yêu thương hay ghét bỏ mà có thể luyện tập được, nói như vậy có phản tự nhiên, phản khoa học, phản nhân quả không?

+ Đây là tưởng tượng ra nói, chứ làm gì có chuyện yêu thương, ghét bỏ, luyện tập. V.v... Không phải phản khoa học, mà còn phản siêu khoa học nữa.

- Ý 3: Nếu thầy Chân Quang phát nguyện, tập luyện, ép buộc mình yêu thương, vậy khi có giặc cướp nước của thầy, có kẻ giết hại người thân của thầy, thậm chí muốn giết thầy luôn, thì thầy Chân Quang sẽ làm gì?

+ Thì thầy này yêu thương người giết mình. Đây là lối tu ngu ngốc. Đạo Phật tu là phải tu bằng trí tuệ sáng suốt, không mê tín, không khiếp nhược.

- Ý 4: Nếu thầy yêu thương và để mặc cho người khác giết hại đồng bào của mình, giết cha mẹ và giết luôn thầy. Thì thầy có kết nối được với Thần Thánh không?

+ Thầy này kết nối được, nhưng kết nối với cô hồn, chứ không phải kết nối với thần Thánh.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien