Episode 10

full
Published on:

24th Jun 2024

Những thắc mắc về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca

10 Những thắc mắc về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca

Trò hỏi:

Đức Phật Thích Ca là ai trong Trái đất này?

Thầy trả lời:

Đức Phật Thích Ca là con người thấy bằng con mắt Phật của mình, nên Ngài thấy và biết hết trong Trái đất này. Vì vậy, cho nên chúng ta gọi Ngài là một vị Toàn năng toàn giác.

Trò hỏi:

Trước khi thành Phật Ngài trải qua những gì?

Thầy trả lời:

Trước khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, thì Ngài đã được một vị Phật dạy công thức mở Phật nhãn của mình.

Trò hỏi:

Trước khi thành Phật, Ngài là ai, sống ở đâu?

Thầy trả lời:

Trước khi thành Phật thì Ngài là một anh nông dân làm ruộng, có tên là Trường Thế Dân.

Trò hỏi:

Tại sao phải sống ở đó trước khi thành Phật?

Thầy trả lời:

Bởi vì tất cả con người nào mà muốn làm một vị Giáo chủ của đạo Phật, thì phải được một vị Phật ở Phật giới vào Trái đất để mà tuyển lựa. 

Nếu như con người nào mà có đủ tư cách làm một vị Giáo chủ của đạo Phật, thì phải lên nước Trời Đâu Suất ở trên đó, rồi được một vị Phật dạy cho cái công thức mở Phật nhãn, rồi mới quay trở lại Trái đất mượn thân và tánh của con người. Khi mà lớn lên giả tu cho đến năm 31 tuổi, thì mới tuyên bố thành Phật được.

Trò hỏi:

Thành Phật là thành cái gì?

Thầy trả lời:

Thành Phật là có nghĩa là thành một vị Toàn năng toàn giác.

Trò hỏi:

Xin Ban giải đáp cho biết, bằng cách nào mà Ngài thành Phật?

Thầy trả lời:

Thành Phật bằng cách là con mắt Phật của con người ấy phải mở ra, thì mới gọi là thành Phật.

Trò hỏi:

Sau khi thành Phật thì Ngài làm gì?

Thầy trả lời:

Sau khi thành Phật thì Ngài dạy đạo Phật.

Trò hỏi:

Một vị Phật muốn nhập vào thai mẹ, phải bằng cách nào?

Thầy trả lời:

Một vị Phật mà muốn nhập vào thai mẹ, thì vị Phật đó phải được vị Thần, Thánh, Tiên quản lý Trái đất này trợ giúp rồi mới nhập vào trong thai mẹ được.

Trò hỏi: 

Vậy một vị Phật muốn tồn tại trong thai mẹ, phải làm sao?

Thầy trả lời:

Một vị Phật mà muốn tồn tại trong thai mẹ, thì phải ở trong thai mẹ lúc nào cũng phải sáng trưng, thì vị Phật đó mới tồn tại được.

Trò hỏi:

Lý do sau khi vị Phật sinh ra, người mẹ phải chết?

Thầy trả lời:

Người mẹ sau khi sinh một vị Phật ra phải chết, là bởi vì có 2 nguyên nhân như sau:

1. Vì là vị Phật đó phải nằm trong bụng con voi trắng 6 ngà, nên là người mẹ không có sinh thường được mà phải sinh mổ để lấy ra bằng đường bụng.

2. Thứ hai: Vào thời kỳ vị Phật sinh ra còn là thời kỳ đồ đồng, lúc đó con người chưa có văn minh cao, rồi phải sinh mổ nữa nên là bị nhiễm trùng, bởi vậy nên là người mẹ mới phải chết.

Trò hỏi:

Xin cho biết, sự kiện Đức Phật sinh ra đi trên 7 bông sen, có thật hay không?

Thầy trả lời:

Sự kiện mà Đức Phật sinh ra rồi đi trên 7 bông sen là có thật.

Trò hỏi:

Nếu có thì tại sao, và để làm gì?

Thầy trả lời:

Bởi vì, đâu là quy luật nhân quả ở Trái đất Âm Dương này, để cho vị Phật không bị dính vào quy luật nhân quả sức hút vật chất, cũng như sức hút vật lý điện từ Âm Dương.

Trò hỏi:

Xin cho biết câu” Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, có ý nghĩa gì?

Thầy trả lời:

Cái câu: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, có nghĩa là trên Trời dưới Trời duy nhất chỉ có tánh Phật của con người là cao quý nhất, là hơn hết.

Trò hỏi:

Trước khi xuất gia, Đức Phật phải chuẩn bị những gì?

Thầy trả lời:

Trước khi xuất gia thì Đức Phật không có chuẩn bị cái gì hết, chỉ đến ngày đặt ra 6 câu hỏi với vua cha để mà Ngài có cớ, để mà Ngài đi xuất gia thôi.

Trò hỏi:

Đức Phật tuyên bố “đã thành đạo”, hay là “đã thành Phật”?

Thầy trả lời:

Đức Phật tuyên bố là Đức Phật đã thành Phật.

Trò hỏi:

Giữa việc tuyên bố” đã thành đạo” và “đã thành Phật” khác nhau như thế nào?

Thầy trả lời:

Giữa hai cái này nó có sự khác nhau:

  1. Thứ nhất đó: Khi mà tuyên bố thành đạo, có nghĩa là thành ông đạo, có nghĩa là vẫn còn phàm phu.
  2.  Còn khi tuyên bố thành Phật nghĩa là thành một vị Toàn năng toàn giác.

Trò hỏi:

Tại sao Đức Phật phải mất 6 năm trước khi chính thức xưng mình là Như Lai?

Thầy trả lời:

Bởi vì, muốn thành một vị Phật thì Ngài phải giả tu cho đến 6 năm, cho đến tuổi tam thập tự lập thì Ngài mới xưng là Như Lai được.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien