Episode 11

full
Published on:

16th Feb 2023

Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần

11 Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần

Trò hỏi:

Trong sách có ghi khi công đức, ác đức bằng nhau thì dùng nhất tự thiền là Buông, nhưng Đức Phật nói sử dụng nhất tự thiền này chỉ được 1 lần. Có vị Phật gia nói khi y đã được ban quản trị truyền thiền sau 7 ngày y nằm ngủ thì thấy thân mình cứng và rất nhiều bàn tay đang nắm lấy thân mình bất thình lình y hô to 1 tiếng Buông, thì ngay tức khắc buông hết. Vậy cho tôi hỏi người Phật gia này có còn sử dụng nhất tự thiền khi đến lúc Sắp lâm chung không?

Thầy trả lời:

Phật gia này còn có thể sử dụng nhất tự thiền là buông được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

11 Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần

Trò hỏi:

Trong sách có ghi khi công đức, ác đức bằng nhau thì dùng nhất tự thiền là buông, nhưng Đức Phật nói sử dụng nhất tự thiền này chỉ được 1 lần. Có vị Phật gia nói khi y đã được ban quản trị truyền thiền sau 7 ngày y nằm ngủ thì thấy thân mình cứng và rất nhiều bàn tay đang nắm lấy thân mình bất thình lình y hô to 1 tiếng buông, thì ngay tức khắc buông hết. Vậy cho tôi hỏi người Phật gia này có còn sử dụng nhất tự thiền khi đến lúc Sắp lâm chung không?

Thầy trả lời:

Phật gia này còn có thể sử dụng nhất tự thiền là còn buông được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien