Episode 38

full
Published on:

3rd Jul 2022

Người tu thiền tông đúng nhất là phải tu như thế nào

38 Người tu Thiền tông đúng nhất là phải tu như thế nào

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông đúng nhất và trở về Phật giới an toàn nhất là phải tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Tu, giờ tu như thế nào bây giờ. Con người ta là nó có cái quy định, con người là sống Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, anh làm sao sống đúng cái Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín này là anh tu Thiền tông là đúng. Có vậy thôi.

Còn chi tiết nữa thì nó có cái nội quy và cái cấm của trong cái gia tộc. Mà nói đúng ra, mình làm gì đừng có phạm pháp. Pháp luật nó đã nói sẵn cho mình biết rồi đó, đừng phạm pháp. Phạm pháp thì luật pháp trị, còn không phạm pháp thì làm sao luật pháp trừng trị mình được.

Thì mình sống mà muốn ấy đó, thì phải tìm ở trong những cái quyển sách người ta nói về cái luật sống của cái nhân quả, coi trong đó. Mà nói tóm ra, thì bây giờ đừng có làm tầm bậy. Nói thiệt ra: Tin cái gì phải cho đúng, làm cái gì phải cho đúng.

Thứ nhất, ở trong trái đất này, mình phải xác định cái câu này là ngũ thú tạp cư "người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ", mình phải biết con người của mình là đứng đầu nha, con người là phải đứng đầu trong các loài ở trong trái đất này. Người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ.

+ Thần là kiểm soát mình, tuy là ông kiểm soát nhưng mà phải dưới mình "tôi có ông mới kiểm soát, chứ tôi không có sao ông kiểm soát", ông là giống như con người luật pháp vậy thôi.

+ Rồi thánh, thánh là giúp mình, có mình thì ông mới giúp, sống cuộc đời thánh thiện.

+ Tiên giúp mình sống an nhàn.

+ Ngạ quỷ xúi làm tầm bậy, xúi mình làm bậy để chi? Để đi luân hồi và đi theo mấy ông "nếu làm đúng thì cho mày lên trời đó", người ta chỉ.

Chính loài Ngạ quỷ lập đạo rất đúng chứ không phải là không, nhưng mà có một điều đó là mình làm sai. Ví dụ cái loài đó, loài Ngạ quỷ nó "tôi là Thánh nè", rồi đúng ông là Thánh, "tôi lập đạo, muốn lên trên ở không, tôi chỉ cho cách làm", làm đúng với ổng thì lên trời ở, còn làm sai thì xuống địa ngục, ông nói rõ ràng mà. Đó, mình phải hiểu.

Chính cái con người của mình là con người cao nhất ở trái đất này, người ta gọi là động vật cao nhất ở hành tinh này - con người. Còn thần, thánh, tiên, ngạ quỷ là gì? Là cái con người vô hình nhưng mà nó điều khiển con người. Đó phải hiểu cơ bản này. Còn mình không hiểu cơ bản này, mình theo đạo là nó sai, chắc chắn là bị sai, bởi vì mình theo mà mình không hiểu.

Anh làm cái gì làm anh phải hiểu, anh học cái nghề gì cũng phải cho hiểu mục đích là để làm cái gì. Anh theo đạo mục đích là được cái gì, chứ không phải là… Mình nói rõ ràng.

Mà muốn hiểu nó thì phải tìm cái Giáo lý của nó, đạo nào cũng vậy, phải tìm Giáo lý đọc "à tôi thấy được, tôi tu", không được thôi. Thà là "tôi không tu, tôi ở nhà" ở nhà cứ lo chuyện gia đình, gia đình tổ quốc cứ vậy làm hoài, chừng nào muốn về Phật giới đợi ông Phật, đợi khi nào công bố cái đường giải thoát về thì tôi ra tôi học tôi về. Đơn giản thôi.

Bởi vì Thiền tông nó ra đời nó xoá cái tà tông, Lục tổ Huệ Năng có nói cái câu là "Thiền tông ra đời chuẩn hóa đạo Phật và phá tà tông". Cái câu này rất hay mà chưa ai hiểu. Mà chỉ có Thiền tông nói, mà trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi lại đàng hoàng, trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi rõ ràng cái câu này.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

38 Người tu Thiền tông đúng nhất là phải tu như thế nào

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông đúng nhất và trở về Phật giới an toàn nhất là phải tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Tu, giờ tu như thế nào bây giờ. Con người ta là nó có cái quy định, con người là sống Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, anh làm sao sống đúng cái Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín này là anh tu Thiền tông là đúng. Có vậy thôi.

Còn chi tiết nữa thì nó có cái nội quy và cái cấm của trong cái gia tộc. Mà nói đúng ra, mình làm gì đừng có phạm pháp. Pháp luật nó đã nói sẵn cho mình biết rồi đó, đừng phạm pháp. Phạm pháp thì luật pháp trị, còn không phạm pháp thì làm sao luật pháp trừng trị mình được.

Thì mình sống mà muốn ấy đó, thì phải tìm ở trong những cái quyển sách người ta nói về cái luật sống của cái nhân quả, coi trong đó. Mà nói tóm ra, thì bây giờ đừng có làm tầm bậy. Nói thiệt ra: Tin cái gì phải cho đúng, làm cái gì phải cho đúng.

Thứ nhất, ở trong trái đất này, mình phải xác định cái câu này là ngũ thú tạp cư "người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ", mình phải biết con người của mình là đứng đầu nha, con người là phải đứng đầu trong các loài ở trong trái đất này. Người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ.

+ Thần là kiểm soát mình, tuy là ông kiểm soát nhưng mà phải dưới mình "tôi có ông mới kiểm soát, chứ tôi không có sao ông kiểm soát", ông là giống như con người luật pháp vậy thôi.

+ Rồi thánh, thánh là giúp mình, có mình thì ông mới giúp, sống cuộc đời thánh thiện.

+ Tiên giúp mình sống an nhàn.

+ Ngạ quỷ xúi làm tầm bậy, xúi mình làm bậy để chi? Để đi luân hồi và đi theo mấy ông "nếu làm đúng thì cho mày lên trời đó", người ta chỉ.

Chính loài Ngạ quỷ lập đạo rất đúng chứ không phải là không, nhưng mà có một điều đó là mình làm sai. Ví dụ cái loài đó, loài Ngạ quỷ nó "tôi là Thánh nè", rồi đúng ông là Thánh, "tôi lập đạo, muốn lên trên ở không, tôi chỉ cho cách làm", làm đúng với ổng thì lên trời ở, còn làm sai thì xuống địa ngục, ông nói rõ ràng mà. Đó, mình phải hiểu.

Chính cái con người của mình là con người cao nhất ở trái đất này, người ta gọi là động vật cao nhất ở hành tinh này - con người. Còn thần, thánh, tiên, ngạ quỷ là gì? Là cái con người vô hình nhưng mà nó điều khiển con người. Đó phải hiểu cơ bản này. Còn mình không hiểu cơ bản này, mình theo đạo là nó sai, chắc chắn là bị sai, bởi vì mình theo mà mình không hiểu.

Anh làm cái gì làm anh phải hiểu, anh học cái nghề gì cũng phải cho hiểu mục đích là để làm cái gì. Anh theo đạo mục đích là được cái gì, chứ không phải là… Mình nói rõ ràng.

Mà muốn hiểu nó thì phải tìm cái Giáo lý của nó, đạo nào cũng vậy, phải tìm Giáo lý đọc "à tôi thấy được, tôi tu", không được thôi. Thà là "tôi không tu, tôi ở nhà" ở nhà cứ lo chuyện gia đình, gia đình tổ quốc cứ vậy làm hoài, chừng nào muốn về Phật giới đợi ông Phật, đợi khi nào công bố cái đường giải thoát về thì tôi ra tôi học tôi về. Đơn giản thôi.

Bởi vì Thiền tông nó ra đời nó xoá cái tà tông, Lục tổ Huệ Năng có nói cái câu là "Thiền tông ra đời chuẩn hóa đạo Phật và phá tà tông". Cái câu này rất hay mà chưa ai hiểu. Mà chỉ có Thiền tông nói, mà trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi lại đàng hoàng, trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi rõ ràng cái câu này.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com