Episode 33

full
Published on:

19th Apr 2023

Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không

33 Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ sáu để nối Trời với Đất là nối thánh với Phàm. Thánh là những người đã được giải thoát, sinh lên các cõi rất cao. Còn phàm là chúng ta. Muốn thành Thánh thì phải thiền định.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở đâu? 

Ý 3: Người phàm phu là người thế nào?

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định. Vậy Thánh này là Thánh gì?

Trả lời:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Giải thoát này có 2 phần:

1. Giải thoát thân tứ đại, mang Trung Ấm Thân, còn ở Trái Đất này. Gọi là Thánh A La Hán, tức thánh Cô Tịch.

2. Giải thoát thân tứ đại và Thân Trung Ấm ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, gọi là thành Phật.

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở hai nơi:

Nơi 1: Mang Thân Trung ấm, sống ở Trái Đất này.

Nơi 2: Mang Kim Thân Phật, sống ở Phật giới.

Ý 3: Người phàm phu là người nói tầm bậy tầm bạ, ham danh, ham lợi, ham khoe khoang v.v… Gọi là người phàm phu.

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định vậy thánh này là thánh A La Hán.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

33 Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ sáu để nối Trời với Đất là nối thánh với Phàm. Thánh là những người đã được giải thoát, sinh lên các cõi rất cao. Còn phàm là chúng ta. Muốn thành Thánh thì phải thiền định.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở đâu?

Ý 3: Người phàm phu là người thế nào?

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định. Vậy Thánh này là Thánh gì?

Trả lời:

Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì?

Giải thoát này có 2 phần:

1/ Giải thoát thân tứ đại, mang Trung Ấm Thân, còn ở Trái Đất này. Gọi là Thánh A La Hán, tức thánh Cô Tịch.

2/ Giải thoát thân tứ đại và Thân Trung Ấm ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, gọi là thành Phật.

Ý 2: Người đã giải thoát sẽ sinh ra và sống ở hai nơi:

Nơi 1: Mang Thân Trung ấm, sống ở Trái Đất này.

Nơi 2: Mang Kim Thân Phật, sống ở Phật giới.

Ý 3: Người phàm phu là người nói tầm bậy tầm bạ, ham danh, ham lợi, ham khoe khoang v.v… Gọi là người phàm phu.

Ý 4: Muốn thành Thánh phải thiền định vậy thánh này là thánh A La Hán.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien