Episode 44

full
Published on:

3rd Jul 2022

Người công đức vô lượng mà không phát pháp trần có về được phật giới không

44 Người công đức vô lượng mà không phát pháp trần có về được Phật giới không

Trò hỏi:

Những vị có Công đức vô lượng mà không thuộc Pháp trần thì có ảnh hưởng gì tới đường về Phật giới hay không?

Thầy trả lời:

Công đức vô lượng mà cần gì Pháp trần, có ông Phật dẫn rồi. Giống như học trò mà đỗ thủ khoa rồi đó, không cần ai, gia đình nó rước, con mà đậu thủ khoa thì mừng gần chết, cả họ tộc đến rước luôn đó, chứ đừng có nói. Sợ mình không có cái thủ khoa thôi, mình không có cái Công đức vô lượng.

Bởi vì Công đức vô lượng các vị Phật còn phải nể. Vì cái Công đức vô lượng này không phải là đơn giản đâu, về Phật giới rồi, nhiều quá, bây giờ làm sao? Phải đi kiếm cái hành tinh Tịnh Độ mua để quản lý cái hành tinh này nè.

Là một người Công đức vô lượng người ta ưu tiên vậy đó. Cái tánh Phật này về sau trở thành chủ hành tinh Tịnh độ. Đi trong Càn khôn vũ trụ, chỗ nào chưa có người lập, ông nhào vô ông mua đó. Thành ra người ta mới trọng vọng cái ông này chứ. Chứ còn Công đức ít ít, thôi.

Giống như mình đậu thủ khoa đó, thì cả gia đình mình đến rước về, còn mà "Ô! Mày đậu bèo quá, thôi, tự mày về đi".

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

44 Người công đức vô lượng mà không phát pháp trần có về được Phật giới không

Trò hỏi:

Những vị có Công đức vô lượng mà không thuộc Pháp trần thì có ảnh hưởng gì tới đường về Phật giới hay không?

Thầy trả lời:

Công đức vô lượng mà cần gì Pháp trần, có ông Phật dẫn rồi. Giống như học trò mà đỗ thủ khoa rồi đó, không cần ai, gia đình nó rước, con mà đậu thủ khoa thì mừng gần chết, cả họ tộc đến rước luôn đó, chứ đừng có nói. Sợ mình không có cái thủ khoa thôi, mình không có cái Công đức vô lượng.

Bởi vì Công đức vô lượng các vị Phật còn phải nể. Vì cái Công đức vô lượng này không phải là đơn giản đâu, về Phật giới rồi, nhiều quá, bây giờ làm sao? Phải đi kiếm cái hành tinh Tịnh Độ mua để quản lý cái hành tinh này nè.

Là một người Công đức vô lượng người ta ưu tiên vậy đó. Cái tánh Phật này về sau trở thành chủ hành tinh Tịnh độ. Đi trong Càn khôn vũ trụ, chỗ nào chưa có người lập, ông nhào vô ông mua đó. Thành ra người ta mới trọng vọng cái ông này chứ. Chứ còn Công đức ít ít, thôi.

Giống như mình đậu thủ khoa đó, thì cả gia đình mình đến rước về, còn mà "Ô! Mày đậu bèo quá, thôi, tự mày về đi".

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com