Episode 23

full
Published on:

17th Apr 2024

Nếu không bỏ được tánh Người thì có giải thoát được không

23 Nếu không bỏ được tánh Người thì có giải thoát được không

Trò hỏi:

Khi được truyền thiền, Thầy có dặn phải bỏ tham, tưởng, ác, danh, lợi, chấp ngã. Nếu như không bỏ được những thứ này hoặc vẫn còn dính một thứ thì có về Quê xưa được không ạ?

Thầy trả lời:

Chúng ta phải hiểu như sau: Khi đã mang thân và tánh của con người rồi thì ai ai cũng có 16 thứ tánh. Con người phải sử dụng 16 thứ tánh của con người. Nếu sử dụng thật đúng luật nhân quả thì không sao, còn nếu sử dụng tánh người hơn luật nhân quả thì bị ác nghiệp không thể trở về Phật giới.

Trò hỏi:

Xin Ban giải đáp trả lời giúp: Có phải dùng tánh người lương thiện, bỏ tánh người ác thì mới đúng pháp không?

Thầy trả lời:

Phần này tùy theo từng hoàn cảnh, không bỏ tánh nào hết, sử dụng đủ 16 thứ tánh của con người, nhưng phải thật đúng với luật nhân quả.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/04/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-2024-p5-cong-thuc-phan-bo-hat-chan-nhu-cho-nguoi-co-cong-duc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien