Episode 12

full
Published on:

24th Jun 2024

Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gì

12 Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gì

Trò hỏi:

Xin cho biết đạo Phật có mấy pháp môn, mỗi pháp môn tu để thành gì?

Thầy trả lời:

Đạo Phật có 6 pháp môn. Mỗi pháp môn tu thành như sau:

1. Pháp môn Tiểu thừa, tu thành Thánh A La Hán.

2. Pháp môn Trung thừa, tu thành Giảng sư đạo Phật.

3. Pháp môn Đại thừa, tu thành Kỹ sư đạo Phật.

4. Pháp môn Niệm chú, tu thành Thần y đạo Phật.

5. Pháp môn Niệm Phật, tu thành Tiên trên nước Trời Cực Lạc.

6. Pháp môn Thiền Tông, tu thành Phật ở Phật giới.

Trò hỏi:

Mỗi pháp môn tu của đạo Phật thành rồi làm việc chi?

Thầy trả lời:

Mỗi pháp môn tu của đạo Phật thành rồi thì làm việc như sau: 

1. Pháp môn Tiểu thừa, tu được thành Thánh A La Hán, làm vị hiển linh để người khác lạy mình, cúng tiền cho mình xài. 

2. Pháp môn Trung thừa, tu được thành Giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư kiếm tiền. 

3. Pháp môn Đại thừa, tu được thành Kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư để kiếm tiền. 

4. Pháp môn Niệm chú, thành Thần y đạo Phật, hành nghề thầy thuốc kiếm tiền. 

5. Pháp môn Niệm Phật, thành Tiên trên Trời Cực Lạc, vui chơi hưởng sung sướng tột cùng. 

6. Pháp môn Thiền tông thành Phật, tái nhập trái đất giúp người khác trở về Phật giới, vị Phật này có công đức.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien