Episode 21

full
Published on:

30th Sep 2022

Lớp đất nhân quả là như thế nào

21 Lớp đất nhân quả là như thế nào

Trò hỏi:

Thưa, lớp đất nhân quả là như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Lớp đất Nhân quả là trồng cây gì, lên cây nấy.

Người sống trên lớp đất Nhân quả này, làm gì, thì có Nhân quả nấy.

Người tu Giải Thoát, mà không tu giải thoát, mà bắt người ngu lạy mình, thì Nhân quả xuống Địa Ngục đó.

Thầy tu Giải thoát ham chi

Bắt người lạy sát đất, Thầy đi Luân hồi

Thầy tu là bỏ cái Tôi

Vì Tôi là Ngã, luân hồi trầm luân.

Thầy tu là tu chữ “Dừng”

Dừng được tất cả, luân hồi dừng theo

Thầy tu đừng có leo trèo

Trèo cao cho lắm, lộn mèo Thầy ơi!

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

21 Lớp đất nhân quả là như thế nào

Trò hỏi:

Thưa, lớp đất nhân quả là như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Lớp đất Nhân quả là trồng cây gì, lên cây nấy.

Người sống trên lớp đất Nhân quả này, làm gì, thì có Nhân quả nấy.

Người tu Giải Thoát, mà không tu giải thoát, mà bắt người ngu lạy mình, thì Nhân quả xuống Địa Ngục đó.

Thầy tu Giải thoát ham chi

Bắt người lạy sát đất, Thầy đi Luân hồi

Thầy tu là bỏ cái Tôi

Vì Tôi là Ngã, luân hồi trầm luân.

Thầy tu là tu chữ “Dừng”

Dừng được tất cả, luân hồi dừng theo

Thầy tu đừng có leo trèo

Trèo cao cho lắm, lộn mèo Thầy ơi!

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien