Episode 6

full
Published on:

23rd Sep 2023

Lớn tuổi nhưng vẫn dính mắc chuyện vật lý, có phải là bị nghiệp dẫn không

06 Lớn tuổi nhưng vẫn dính mắc chuyện vật lý, có phải là nghiệp không

Trò hỏi:

Đối với những Phật tử đã lớn tuổi, muốn được Giải thoát trong kiếp này. Nhưng hàng ngày vẫn giao dịch làm ăn kinh doanh mua bán, tức là vẫn dính mắc những việc trong vật lý. Vậy thì không biết đây có phải là do nghiệp, đã tạo ra trong quá khứ nhiều, nên mới bị dẫn đi như vậy hay không?

Thầy trả lời:

Tất cả người ta sống ở đây là sống bằng nghiệp. Cái ban đầu con người vào đây, tánh Phật vào đây là không có nghiệp, qua lần thứ 2 là đã bị nghiệp rồi. Mình sống ở đây là bị nghiệp.

Nhưng mà nó cũng may 1 cái, là trong cái thời gian mà mình sống bằng nghiệp, mình có làm những cái chuyện gì, mình có công đức hoặc phước đức. 

Có công đức mới gặp được cái này. Còn phước đức phải cho lớn, mới gặp được cái này. Nhưng mà gặp cái này rồi, mình không có đơn giản đâu! Gặp rồi thì thích vô đó, nhưng mà sao? Nó kéo lại. Mấy cái ông âm, ông kéo lại. Còn vấn đề mình tới đây bằng nghiệp! Phải chú ý cái chỗ này nè.

Cái đời này nghiệp của mình là 10 tỷ. Làm gì, con làm chơi nó cũng vô 10 tỷ. Còn nếu mà con tham, nó xúi con đi vay 90 tỷ nữa, là con coi con chết, thì kể như là con chết đó.

Còn bây giờ coi trong cái phước của mình mà có được biết Thiền tông, thì Thiền tông nói cái gì mình làm cái nấy, vẫn làm ăn bình thường, không có tin bất cứ cái gì hết. Rảnh thì tìm nghe lại những cái câu Kệ, câu Thơ mà của Đức Phật dạy. Rồi của những người mà người ta ngộ Thiền, người ta nói ra được cái gì, mình học cái đó. Người nào dở quá thì mình không  học. Người nào hay thì mình học. Có vậy thôi. 

Vì thế mà, trong Kinh: “Đói ăn, mệt ngủ”. Thế giới này là thế giới âm dương mà! Đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ. Chớ đâu phải tôi là Thần Thánh gì, tôi phải ngồi thiền để vô thành ông này bà kia…

Trái đất mà thành cái gì? Âm dương mà thành cái gì? Thành là thành cô hồn. A La Hán ở trái đất này lại là cô hồn, chớ không phải thiệt đâu. Duy nhất A La Hán chỉ có 1 vị Toàn năng toàn giác, thì cái loại Thần - Thánh - Tiên mới giúp cho trở thành 1 A La Hán, để kêu là phá vô minh ở trái đất này thôi. Chứ còn bất cứ người nào ở đây mà tu thành A La Hán, hoàn toàn là cô hồn nhập hết. Trái đất này của cô hồn mà. Rồi mình tưởng đâu để lại xác thân lại là giỏi. Không có đâu. 

Đạo Phật! Tu để về, chứ không phải tu để đây, mà để cái danh đây làm cái gì? Suy nghĩ đi! Ông Phật chết mà ông còn đốt bỏ hết không còn. Thành ra mình phải để ý chỗ này nè, chứ đừng có để danh, để lại cái gì hết. 

Còn bây giờ cái Chùa Thiền tông Tân Diệu này, cái Di tích để lại cho người ta hiểu, rồi cái Dòng Thiền nó sẽ nối, mấy Người sau nối nè. Nếu mà nó đi được, thì Dòng Thiền mới được nối. Còn bằng không nó sẽ dẹp.

Rồi bây giờ mình cố gắng, mình tìm được bao nhiêu hạt công đức mình đi về. Còn nếu mà Thiền tông Tân Diệu mà nó mất, thì mình cứ coi cái căn cứ này.

Thì bây giờ tất cả những Thiền gia - Phật gia, không Truyền Thiền không cần. Mà phải làm, phải tạo cho 1 cái giấy chứng nhận đi về. Có cái giấy Phật gia rồi, thì Thần quản lý mình đưa mình vào trong cái danh sách Trở về Phật giới. Phải có cái giấy này.

Trước khi về Phật giới, thì có cái danh sách người ta mới hành lễ mình về, chứ không lẽ tự nhiên mình tay ngang mà ai hành lễ. Phải hiểu cái này nè, chứ đừng có tưởng tượng câu gì hết, “Đói ăn, mệt ngủ”, việc nhà lo làm.

Cái gì giúp cho cái Thiền tông được mà có công đức, mình cứ giúp. Nhờ cái Thiền tông này người ta hiểu, mình có công đức. Công đức cái chỗ này nè, chứ còn không phải bênh vực cái Thiền tông để làm gì.

Bây giờ trên thế giới này nè, có cái Đạo nào mà dạy người ta giải thoát không? Hoàn toàn không có, mà dạy người ta đi hưởng phước thôi. Mà mình bây giờ may phước mình biết được cái này, thì cố gắng tạo công đức về. Mình nên nhớ nè, mình có phước đức vẫn để nghe, chớ đừng có cho ai hết. Phước đức dương, phước đức âm vẫn để. Là vì khi trở về Phật giới, muốn trở lại trái đất, mình phải có phước đức âm mình mới vô được. 

Vì vô trái đất này nó đang quay mà, mang thân Phật đi nữa, nó vẫn đói, đói bụng. Thì phải có cái phước đức âm, muốn ăn cái gì mình ăn được. Chứ không lẽ mình đi xin. Ông Phật đi xin? Không xin vô đây đói làm sao? Không có tiền làm sao? Thì phải theo mấy cô hồn, nó giật nó đưa cho mình ăn đó. Là sao? Mình ông Phật, ông Phật thành cô hồn luôn đó. Mình phải hiểu căn bản này nè! Thiền tông không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản nghe thấy nói Thiền tông là Thiền tông. Không phải!. Muốn hiểu Thiền tông phải hiểu toàn diện cái Thế giới này.

Âm và dương, nhiệm vụ của 7 loài ở trên trái đất. Nhiệm vụ 7 loài trên trái đất này:

Người, Thần, Thánh, Tiên, ngạ quỷ, súc sanh và thực vật, phải hiểu cái này. 

Tu Thiền tông mà không hiểu cái này thì nó sai. Nghe ai nói cái gì cũng tin là chết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien