Episode 30

full
Published on:

2nd Aug 2023

Lời nguyền của Ma Vương, ma vương là ai

30 Lời nguyền của Ma Vương, Ma Vương là ai

Câu hỏi:

Lời nguyền của ma vương: “Này Ông Cồ Đàm! Nay ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông chết đi, đệ tử của Ông, mặc áo của Ông, nhưng đều làm theo lời của ta cả”

Xin hỏi Ma vương là ai? Đệ tử Phật mà làm theo lời của Ma vương là làm theo những gì?

Trả lời:

Ở trái đất này được phân định âm dương như sau:

1/ Các Vị Thần - Thánh - Tiên: Quản lý dương.

2/ Thánh chúa Thế giới: Quản lý âm. Vì vậy Ma vương là người có tánh tham vật chất ở trái đất này. Còn người đó là ai? Phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết. Muốn biết chính xác, coi nơi ngũ thú tạp cư tự biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

30 Lời nguyền của Ma Vương, Ma Vương là ai

Câu hỏi:

Lời nguyền của ma vương: “Này Ông Cồ Đàm! Nay ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông chết đi, đệ tử của Ông, mặc áo của Ông, nhưng đều làm theo lời của ta cả”

Xin hỏi Ma vương là ai? Đệ tử Phật mà làm theo lời của Ma vương là làm theo những gì?

Trả lời:

Ở trái đất này được phân định âm dương như sau:

1/ Các Vị Thần - Thánh - Tiên: Quản lý dương.

2/ Thánh chúa Thế giới: Quản lý âm. Vì vậy Ma vương là người có tánh tham vật chất ở trái đất này. Còn người đó là ai? Phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết. Muốn biết chính xác, coi nơi ngũ thú tạp cư tự biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien