Episode 31

full
Published on:

19th Apr 2023

Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không

31 Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ 4 kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa đạo và đời. Bằng cách làm từ thiện, đi lượm rác, đi dọn nhà vệ sinh. Qua nhà hàng xóm thuyết phục cho họ tin vào nhân quả.”

Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ như thế nào?

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với Trời và Đất không?

Trả lời: 

Ý 1: Thầy giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng cái gì.

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ bị đập ra khỏi nhà, chửi cho một trận mang nhục đó.

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với trời và đất không?

+ Thôi đừng có khùng quá như vậy. Nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

31 Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ 4 kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa đạo và đời. Bằng cách làm từ thiện, đi lượm rác, đi dọn nhà vệ sinh. Qua nhà hàng xóm thuyết phục cho họ tin vào nhân quả.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ như thế nào?

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với Trời và Đất không?

Trả lời:

Ý 1: Thầy giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng cái gì.

Ý 2: Nếu qua nhà hàng xóm thuyết phục họ tin nhân quả mà không được, thì hậu quả sẽ bị đập ra khỏi nhà, chửi cho một trận mang nhục đó.

Ý 3: Những người đang đi lượm ve chai hoặc những người đang làm nghề dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Thì họ có đang kết nối với trời và đất không?

+ Thôi đừng có khùng quá như vậy. Nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien