Episode 27

full
Published on:

18th May 2024

Làm sao để đoạn nghiệp

27 Làm sao để đoạn nghiệp

Trò hỏi:

Xin Ban Giải đáp giải thích giúp tôi:

- Ý 1: Nghiệp là gì?

- Ý 2: Có mấy loại nghiệp?

- Ý 3: Nghiệp được lưu ở đâu trong thân con người?

- Ý 4: Làm cách nào để đoạn chấm dứt những nghiệp xấu một cách nhanh nhất?

- Ý 5: Một người tạo được công đức có được gọi là Nghiệp Công đức không?

Thầy trả lời:

Câu hỏi này của anh gồm có 5 ý, xin trả lời tuần tự theo 5 ý:

- Ý 1: Nghiệp là gì?

Nghiệp là do anh tích lũy những suy nghĩ và hành động của mình từ nhiều đời trước ở trong tàng thức của mỗi con người.

- Ý 2: Nghiệp gồm có 5 loại:

1. Nghiệp ở trong gia đình.

2.  Nghiệp phước đức âm.

3. Nghiệp phước đức Dương.

4. Nghiệp Ác đức.

5. Nghiệp Siêu Ác đức.

- Ý 3: Nghiệp được lưu ở đâu?

Nghiệp được lưu ở trong Tim, tức là Tâm của mỗi con người.

- Ý 4: Làm cách nào để đoạn chấm dứt những nghiệp xấu một cách nhanh nhất? Thì chuyện này dễ như ăn cơm. Chỉ cần anh nhét vào Như Lai Tàng của mình vài hạt công đức thì nghiệp xấu nó sẽ không hiện lên được. Khi trở về Phật giới, vào ống Trung tâm vận hành luân hồi thì những nghiệp ác đức này sẽ bị hút trở lại điện từ âm của trái đất.

- Ý 5: Công đức không thể gọi là Nghiệp Công đức được, mà phải gọi là Hạt Dinh dưỡng Công đức. Hạt này dành cho Kim thân Phật siêu nhỏ ăn, để trở thành là Kim thân Phật lớn.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien