Episode 43

full
Published on:

26th Jul 2020

Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới

43 Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới

Trò hỏi:

Trong các buổi giải đáp bác có nói phải cố gắng tập để giờ phút nào cũng muốn nào cũng muốn về Phật giới và điều này sẽ được lưu trong tàng thức của mình vậy bác có thể chỉ cho con biết làm thế nào để khi thân tứ đại của mình mất thì trong tàng thức của mình thì mình luôn nhớ đến việc trở về Phật giới không ạ?

Thầy trả lời:

+ Bài “Công thức đường về phật giới” lúc nào cũng thuộc lòng thì trong đầu con lúc nào cũng hằng rung động phát ra thì ông Thánh thấy con phát ra ổng sợ không đến lừa gạt con được. ( ví dụ như: xe lúc nào cũng chạy ga răng ty).

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

43 Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới

Trò hỏi:

Trong các buổi giải đáp bác có nói phải cố gắng tập để giờ phút nào cũng muốn nào cũng muốn về Phật giới và điều này sẽ được lưu trong tàng thức của mình vậy bác có thể chỉ cho con biết làm thế nào để khi thân tứ đại của mình mất thì trong tàng thức của mình thì mình luôn nhớ đến việc trở về Phật giới không ạ?

Thầy trả lời:

+ Bài “Công thức đường về phật giới” lúc nào cũng thuộc lòng thì trong đầu con lúc nào cũng hằng rung động phát ra thì ông Thánh thấy con phát ra ổng sợ không đến lừa gạt con được. ( ví dụ như: xe lúc nào cũng chạy ga răng ty).

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien