Episode 29

full
Published on:

16th Feb 2023

Khoa học có lấy được hạt phước đức, công đức không

29 Khoa học có lấy được hạt phước đức, công đức không

Trò hỏi:

Các nhà Khoa học lấy được các hạt như là: hạt nguyên tử, khí tử vv…

Vậy họ dùng thiết bị văn minh, thì có lấy được hạt phước đức, hạt công đức, hay ác đức không?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Các nhà Khoa học, họ lấy được các hạt nguyên tử, hạt khí tử, hạt dung nạp vv…. Là do họ sử dụng kính hiển vi điện tử có khuếch đại lên 1 triệu lần, thì họ mới nhìn thấy được. Muốn biết các hạt này công dụng như thế nào, thì nhìn màu sắc của nó. Muốn chắc chắn, thì phải đưa vào lò thí nghiệm để xác định đúng. Rồi mới đưa vào nơi cất giữ.

Còn hạt công đức, hay hạt ác đức. Thì các nhà Khoa học không biết sử dụng cho việc gì. Nên họ không cho công bố ra.

 Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16/02/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien