Episode 50

full
Published on:

3rd Jul 2022

Khi suy nghĩ phát tiếng BUÔNG là tạo tần số sao người âm biết mà vẫn giật mình

50 Khi suy nghĩ phát tiếng BUÔNG là tạo tần số sao người âm biết mà vẫn giật mình

Trò hỏi:

Trong buổi giải đáp ngày 10.9.2021. Bác nói pháp trần là tiếng nói nhỏ nhất phát ra từ cổ họng, chứ không phải suy nghĩ của con người. Theo con hiểu thì có suy nghĩ thì mới phát ra được pháp trần, tức là có suy nghĩ là phát ra tần số, tức các loài âm nghe được.

Vậy trong đường về Phật giới trường hợp thứ 3, khi hô lên 1 tiếng BUÔNG, tức là có suy nghĩ. Vậy tại sao loài cô hồn và dòng tộc lại có thể giật mình và thả trung ấm thân mình ra được, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái này giải thích 2 vế:

1/ Cái tiếng BUÔNG của mình bất ngờ con la lên thì mấy cái người âm người ta giật mình. Ông Thần chủ động thì ông biết. Ông biết rồi ông không giật mình. Giống như con đi ra, người ta thử cái gì mà con biết trước, thì con không giật mình. Mấy người kia người ta không biết người ta giật mình. Nó đơn giản vậy thôi.

2/ Còn cái thứ 2, suy nghĩ là do cái tánh con người mà do cái tánh Phật điều khiển. Mà do trái tim nó bóp, nó bóp, nó bóp, nó dao động thành cái điện từ âm dương thì nó mới phát ra cái suy nghĩ.

+ Bởi vậy trong kinh thường nói, “con phát ra suy nghĩ mà con theo thì con luân hồi. Con nghĩ mà con không theo thì nó không luân hồi”. Đại khái là nó là nó vậy đó. Thì phải nắm cái căn bản này.

+ Giống như con hít thở thì con phải hít thở chứ làm sao con ngưng thở được. Con ngưng thở con chết sao! Con người ta sống giống như cái nước biển, lúc nào nó cũng phải động. Mà nếu có gió thì nó mới nhấp nhô. Còn nước biển mà không có gió thì nó không có nhấp nhô nhưng mà nó vẫn động. Cái nước biển nó vẫn chảy chứ không phải không. Luân hồi mà, nó chảy theo cái dòng mà.

+ Chừng nào mà con suy nghĩ mà phát ra cái tưởng thì suy nghĩ con nó phát ra cái tần số, thì cái loài Thánh nó bắt được nó dẫn con đi. Còn con không suy nghĩ thì làm sao nó nương theo cái suy nghĩ con nó phát ra được.

Thành ra bây giờ Thiền tông ra đời nó cấm không cho ngồi tu đó. Ngồi tu là bị nhân quả đó. Ngồi tu là gì? Là muốn thanh tịnh chứ gì? Thanh tịnh là làm sao, mình động mà muốn thanh tịnh! Mấy ông Thần, ông Thánh nhào vô dẫn mình đi đó. Người ta mới xưng. Vì thế mà trên trái đất này mới tu thành ông này bà kia đó là chỗ này nè. Ngồi thiền thanh tịnh rồi thấy tôi thành cái này thành cái kia, rồi lập đạo này lập đạo kia. Chứ làm cái gì có kiểu đó.

Mà bây giờ Thiền tông ra đời mới dám nói cái này, chứ hồi xưa ai dám nói. Bởi vì trái đất này trái đất vật lý, trái đất nhân quả. Ai mà dám nói cái này. Giờ nói cái này cũng gồng mình lắm. Tới đâu nó tới. Chú đã giải thích rồi. Nhiều người hỏi chú, chú đã mời lên cái chùa này nè. Muốn hỏi gì hỏi, lên đây đối chất. Tôi mời báo chí, chính quyền đến làm chứng. Tôi giải thích bằng khoa học. Tôi xin phép nhà nước cho, giáo hội cho. Tôi ghi Thiền tông là đi theo cái dòng của nó, bí mật đi theo cái dòng của nó. Không ai hiểu. Nhưng mà người ta nghe cái danh từ Tổ người ta biết. Nhưng mà không biết ông Tổ dạy cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cái gì? Vì thế mà tất cả chùa đều thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà hỏi ông dạy cái gì không ai biết. Ai mà không biết ông Trần Nhân Tông là Phật Hoàng. Mà hỏi chứ ông dạy gì thì không ai biết. Mà người Việt Nam mình dạy mà mình không biết thì thử hỏi làm sao mấy người nước ngoài người ta hiểu được.

Thì chùa Thiền tông Tân Diệu có nhiệm vụ nói lại cái sự thật của Thiền Tông này thôi. Bởi vậy, chùa Thiền tông Tân Diệu không có yêu cầu mình tu. Vô đây phải hiểu, còn không hiểu thì thôi, chứ không có tu. Muốn về tạo công đức về. Muốn lên trời ở làm phước. Muốn xuống địa ngục, lừa người ta, xuống. Có vậy thôi.

Cái thiền tông nó ra đời nó nói bằng cái thực tế, vì thế gọi là đạo Phật khoa học vật lý. Cái đạo này là đạo khoa học vật lý chứ không phải là cái đạo cúng, đạo tụng, hay là cái đạo này kia đâu. Gọi là đạo Phật khoa học vật lý giải thích toàn bộ từ con người, vật chất, càn khôn, vũ trụ, các hành tinh, tam giới, Phật giới. Ở đâu cũng giải thích được hết. Muốn đi đâu người ta chỉ cho đi chứ không phải chỉ bắt buộc phải về Phật giới. Nhớ là đạo Phật không chỉ bắt anh trở về Phật giới. Anh muốn làm Thần người ta chỉ cho làm Thần, làm Thánh cũng vậy, làm Tiên cũng vậy. Muốn làm cô hồn người ta cũng chỉ cách cho, dễ ợt, không có gì khó khăn hết.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

50 Khi suy nghĩ phát tiếng BUÔNG là tạo tần số sao người âm biết mà vẫn giật mình

Trò hỏi:

.:

Vậy trong đường về Phật giới trường hợp thứ 3, khi hô lên 1 tiếng BUÔNG, tức là có suy nghĩ. Vậy tại sao loài cô hồn và dòng tộc lại có thể giật mình và thả trung ấm thân mình ra được, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái này giải thích 2 vế:

1/ Cái tiếng BUÔNG của mình bất ngờ con la lên thì mấy cái người âm người ta giật mình. Ông Thần chủ động thì ông biết. Ông biết rồi ông không giật mình. Giống như con đi ra, người ta thử cái gì mà con biết trước, thì con không giật mình. Mấy người kia người ta không biết người ta giật mình. Nó đơn giản vậy thôi.

2/ Còn cái thứ 2, suy nghĩ là do cái tánh con người mà do cái tánh Phật điều khiển. Mà do trái tim nó bóp, nó bóp, nó bóp, nó dao động thành cái điện từ âm dương thì nó mới phát ra cái suy nghĩ.

+ Bởi vậy trong kinh thường nói, “con phát ra suy nghĩ mà con theo thì con luân hồi. Con nghĩ mà con không theo thì nó không luân hồi”. Đại khái là nó là nó vậy đó. Thì phải nắm cái căn bản này.

+ Giống như con hít thở thì con phải hít thở chứ làm sao con ngưng thở được. Con ngưng thở con chết sao! Con người ta sống giống như cái nước biển, lúc nào nó cũng phải động. Mà nếu có gió thì nó mới nhấp nhô. Còn nước biển mà không có gió thì nó không có nhấp nhô nhưng mà nó vẫn động. Cái nước biển nó vẫn chảy chứ không phải không. Luân hồi mà, nó chảy theo cái dòng mà.

+ Chừng nào mà con suy nghĩ mà phát ra cái tưởng thì suy nghĩ con nó phát ra cái tần số, thì cái loài Thánh nó bắt được nó dẫn con đi. Còn con không suy nghĩ thì làm sao nó nương theo cái suy nghĩ con nó phát ra được.

Thành ra bây giờ Thiền tông ra đời nó cấm không cho ngồi tu đó. Ngồi tu là bị nhân quả đó. Ngồi tu là gì? Là muốn thanh tịnh chứ gì? Thanh tịnh là làm sao, mình động mà muốn thanh tịnh! Mấy ông Thần, ông Thánh nhào vô dẫn mình đi đó. Người ta mới xưng. Vì thế mà trên trái đất này mới tu thành ông này bà kia đó là chỗ này nè. Ngồi thiền thanh tịnh rồi thấy tôi thành cái này thành cái kia, rồi lập đạo này lập đạo kia. Chứ làm cái gì có kiểu đó.

Mà bây giờ Thiền tông ra đời mới dám nói cái này, chứ hồi xưa ai dám nói. Bởi vì trái đất này trái đất vật lý, trái đất nhân quả. Ai mà dám nói cái này. Giờ nói cái này cũng gồng mình lắm. Tới đâu nó tới. Chú đã giải thích rồi. Nhiều người hỏi chú, chú đã mời lên cái chùa này nè. Muốn hỏi gì hỏi, lên đây đối chất. Tôi mời báo chí, chính quyền đến làm chứng. Tôi giải thích bằng khoa học. Tôi xin phép nhà nước cho, giáo hội cho. Tôi ghi Thiền tông là đi theo cái dòng của nó, bí mật đi theo cái dòng của nó. Không ai hiểu. Nhưng mà người ta nghe cái danh từ Tổ người ta biết. Nhưng mà không biết ông Tổ dạy cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cái gì? Vì thế mà tất cả chùa đều thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà hỏi ông dạy cái gì không ai biết. Ai mà không biết ông Trần Nhân Tông là Phật Hoàng. Mà hỏi chứ ông dạy gì thì không ai biết. Mà người Việt Nam mình dạy mà mình không biết thì thử hỏi làm sao mấy người nước ngoài người ta hiểu được.

Thì chùa Thiền tông Tân Diệu có nhiệm vụ nói lại cái sự thật của Thiền Tông này thôi. Bởi vậy, chùa Thiền tông Tân Diệu không có yêu cầu mình tu. Vô đây phải hiểu, còn không hiểu thì thôi, chứ không có tu. Muốn về tạo công đức về. Muốn lên trời ở làm phước. Muốn xuống địa ngục, lừa người ta, xuống. Có vậy thôi.

Cái thiền tông nó ra đời nó nói bằng cái thực tế, vì thế gọi là đạo Phật khoa học vật lý. Cái đạo này là đạo khoa học vật lý chứ không phải là cái đạo cúng, đạo tụng, hay là cái đạo này kia đâu. Gọi là đạo Phật khoa học vật lý giải thích toàn bộ từ con người, vật chất, càn khôn, vũ trụ, các hành tinh, tam giới, Phật giới. Ở đâu cũng giải thích được hết. Muốn đi đâu người ta chỉ cho đi chứ không phải chỉ bắt buộc phải về Phật giới. Nhớ là đạo Phật không chỉ bắt anh trở về Phật giới. Anh muốn làm Thần người ta chỉ cho làm Thần, làm Thánh cũng vậy, làm Tiên cũng vậy. Muốn làm cô hồn người ta cũng chỉ cách cho, dễ ợt, không có gì khó khăn hết.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien