Episode 3

full
Published on:

16th Feb 2023

Giải thích chữ THIỀN trong thiền tông

03 Giải thích chữ THIỀN trong thiền tông

Trò hỏi:

Xin giải thích chữ Thiền trong Thiền tông?

Thầy trả lời:

Chữ Thiền nghĩa là người ép cho tánh tưởng của mình dừng lại không tưởng nữa. Muốn hỏi đúng ý nghĩa thì phải hỏi như sau:

+ Thiền định là gì?

+ Trả lời: Ngồi thiền để dẹp vọng tưởng. Định là ép cho tánh tưởng của con người không chạy theo cảnh bên ngoài gọi là thiền định.

Người nào thích tu thiền định mà muốn đắc đạo thì người này phải có tầng số điện từ âm thật nhiều. Ham muốn ngồi thiền định Thành Phật hay thành Thánh phải vào nơi nào có các vị âm hồn ngự ngồi thiền thì dễ thành Phật hay thành Thánh liền.

Còn chữ Thiền trong Thiền tông là thiền đi theo dòng tông thiền của nó. Cốt yếu của người tu là nhận được tánh Phật tự nhiên thanh tịnh của chính mình gọi là Thiền tông. Thanh tịnh này là của điện từ quang.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

03 Giải thích chữ THIỀN trong thiền tông

Trò hỏi:

Xin giải thích chữ Thiền trong Thiền tông?

Thầy trả lời:

Chữ Thiền nghĩa là người ép cho tánh tưởng của mình dừng lại không tưởng nữa. Muốn hỏi đúng ý nghĩa thì phải hỏi như sau:

+ Thiền định là gì?

+ Ngồi thiền để dẹp vọng tưởng. Định là ép cho tánh tưởng của con người không chạy theo cảnh bên ngoài gọi là thiền định.

Người nào thích tu thiền định mà muốn đắc đạo thì người này phải có tầng số điện từ âm thật nhiều. Ham muốn ngồi thiền định Thành Phật hay thành Thánh phải vào nơi nào có các vị âm hồn ngự ngồi thiền thì dễ thành Phật hay thành Thánh liền.

Còn chữ Thiền trong Thiền tông là thiền đi theo dòng tông thiền của nó. Cốt yếu của người tu là nhận được tánh Phật tự nhiên thanh tịnh của chính mình gọi là Thiền tông. Thanh tịnh này là của điện từ quang.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien