Episode 17

full
Published on:

24th Jun 2024

Giác ngộ là giác cái gì, Giải thoát là đi về đâu, Công thức tu thành Phật ra sao

17 Giác ngộ là giác cái gì, Giải thoát là đi về đâu, Công thức tu thành Phật ra sao

Trò hỏi:

Xin cho biết. Chùa nào cũng treo chữ Giác Ngộ. Vậy Giác Ngộ là gì?

Thầy trả lời:

Giác Ngộ là hiểu biết toàn diện khắp trong Càn Khôn Vũ Trụ này.

Trò hỏi:

Chùa nào cũng treo chữ Giải Thoát. Vậy Giải Thoát là đi về đâu?

Thầy trả lời:

Giải Thoát là giãy dụa để thoát ra ngoài sức hút vật chất và sức hút vật lý của điện từ Âm Dương ở Trái Đất và Tam Giới trở về Phật Giới sống để không còn bị Sanh Già Bệnh Chết nữa.

Trò hỏi:

Xin cho biết: Đạo Phật là dạy thành Phật. Vậy công thức tu ra sao?

Thầy trả lời:

Đạo Phật là dạy thành Phật. Công thức tu như sau:

 1. Có bản thân lo cho bản thân.
 2. Có gia đình lo cho gia đình.
 3. Có Tổ Quốc lo cho Tổ Quốc.
 4. Tuyệt đối không cầu xin, hay lạy lục ai ở Trái Đất này.
 5. Tìm cho được quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho hiểu tất cả những gì mà quyển Giáo Lý này dạy.
 6. Nếu không tìm được thì vào trang mạng tìm 2 chữ Thiền Tông. Vào đây có thắc mắc gì thì cứ hỏi tự do. Ở đây người ta trả lời cho.
 7. Suốt đời chỉ cần tìm vài hạt Công Đức là được. Có điều kiện thì tìm nhiều hơn. Không thì đừng có tìm.
 8. Học cho thông Đường Trở Về Phật Giới.
 9. Không sử dụng 7 tánh Âm của con người của mình nhiều quá.
 10. Tuyệt đối phải ham muốn trở về Phật Giới. Đừng có nghe ai nói gì hết.
 11. Bất cứ nghe người nào nói mà ham nghe thì chắc chắn 100% không trở về Phật Giới được.
 12. Khi nào tánh mình muốn chạy theo gì đó thì nghe bài Kinh Sám Hối hay An Vị Phật Thiền Tông thì tánh của mình hết chạy theo cái tưởng của mình ngay.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien