Episode 14

full
Published on:

24th Jun 2024

Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật, hiện Ngài đang làm nhiệm vụ gì

14 Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật, hiện Ngài đang làm nhiệm vụ gì

Trò hỏi:

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Như Lai là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành như Ta”. Tôi xin hỏi 2 ý như sau:

- Ý 1: Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật?

- Ý 2: Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi thì Ngài đang làm gì và ở đâu?

Thầy trả lời:

Hai ý này, xin trả lời như sau:

- Ý 1: Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì không có tu, mà nhờ Đức Phật Nhiên Đăng hỗ trợ để Phật nhãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở ra, để thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ trụ này, để làm Giáo chủ của đạo Phật. 

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp đầu tiên, độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu là Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã có 9 hạt công đức rồi. Khi trở về đến Bầu Hoàn Phật giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ăn 9 hạt công đức thành vị Phật 9 tuổi. Ở đây, Đức Phật Nhiên Đăng tặng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 71 hạt công đức nữa nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành vị Phật 80 tuổi. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được 80 tuổi, trở về Phật giới phải nhận nhiệm vụ vào các trái đất giúp người khác trở về Phật giới để có hạt công đức sử dụng hàng ngày để duy trì Kim thân Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Tuy làm việc nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải thường xuyên vào tầng Bình Lưu của trái đất Nam Diêm Phù Đề này để theo dõi dòng Thiền tông. Khi pháp môn Thiền tông được cho công bố ra thì Ngài phải túc trực ở tầng Bình Lưu trái đất để rước các Phật gia có công đức trở về Phật giới. Còn con người bình thường muốn thành Phật thì phải qua công thức mà pháp môn Thiền tông đã dạy rất  rõ.

- Ý 2: Đức Thích Ca Mâu thành Phật rồi, có 2 nhiệm vụ để làm như sau:

1. Trở về tầng Bình Lưu trái đất để theo dõi đạo của Ngài lập ra.

2. Khi xong, theo sự phân công của 3 cấp Phật ở Phật giới.

Xin giải đáp thêm:

  • Ý 1: Đức Thích Ca Mâu Ni không tu mà thành Phật là do vị Phật Nhiên Đăng trợ giúp để Tri và Kiến Phật siêu nhỏ của Ngài mở ra thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ trụ.
  • Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, hiện Ngài đang ở tầng Bình Lưu trái đất để chào đón các Phật gia có hạt công đức trở về Phật giới.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien