Episode 37

full
Published on:

2nd Aug 2023

Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian

37 Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian

Câu hỏi:

Có nhiều Di tích khảo cổ được khám phá, cho thấy nhiều nền văn minh tiên tiến cao độ từng tồn tại. Cụ thể như:

Chiếc cột sắt với độ tinh khiết 99,72%, Có Niên đại hơn 4000 năm mà chưa từng có dấu hiệu bị rỉ sét. Kỹ thuật luyện thép cao siêu như vậy mà người hiện đại ngày nay chưa đạt tới.

Hoá thạch chip điện tử có Niên đại 250 triệu năm, được phát hiện tại Labinsk, Nước Nga.

Mỏ Uranium ở Oklo-Gabon, Châu Phi. Nằm trong những Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, được hình thành cách đây hơn 2 tỷ năm v.v…

Thưa, đây có phải là bằng chứng văn minh nhân loại, cứ mỗi 10 ngàn năm sẽ phải tuân theo quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt phải không?

Trả lời:

Tất cả các nền văn minh, cứ 10 ngàn năm bị loài Người đốt bỏ hết bằng các loại Bom. Tiếp theo Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sử dụng những viên đá lớn, san bằng những xây dựng của loài người. Để không còn dấu vết của người văn minh trước.

Còn nước xi Kim loại sắt, tuyệt đỉnh xi của nó, ở ngoài Trời cả 100 năm cũng không sao.

Còn Lò phản ứng hạt nhân ở Nước Cộng hòa Gabon, do các kỹ sư người Đức xây dựng vào năm 1903. Khi phong trào chiếm các Nước làm thuộc địa của những Nước phương Tây văn minh. Nước cộng hòa Gabon này, bị người Đức chiếm vào năm 1903. các Kỹ sư người Đức họ xây ở Núi Urani 1 Lò phản ứng hạt nhân lớn, để lọc lấy chất Uranium, làm nguyên liệu chế ra Bom nguyên tử. Họ chế tạo ra được 20 quả bom nguyên tử. Năm 1939, Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 diễn ra, các Nước đánh nhau chia 2 phe, gồm:

1/ Nga - Trung - Anh - Mỹ: 1 phe.

2/ Nhật - Đức - Ý: 1 phe.

Riêng Nga và Mỹ đánh Đức, Đức thua. Nga bắt kỹ sư người Đức, còn Mỹ lấy được 20 quả bom nguyên tử và 1 số Kỹ sư người Đức. Đức và Ý đầu hàng. Còn Nhật không chịu đầu hàng, nên Mỹ lấy 2 trái bom nguyên tử tịch thu của Đức, thả xuống Nước Nhật, Nhật mới đầu hàng.

Lò phản ứng Hạt nhân ở Núi Urani, Cộng hòa Gabon, bỏ hoang từ năm 1945. Chớ làm gì có chuyện 2 tỷ năm? Lò này được khám phá ra năm 1972, cách đây 50 năm. Các nhà Khoa học thấy không ai biết nên muốn nói gì thì nói. Mà cũng có người tin. Ở Trái đất mưa, nắng, bão bùng này, không vật gì mà loài người sản xuất ra quá 10 ngàn năm, Thì làm gì có Lò phản ứng hạt nhân nào mà 2 tỷ năm?

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

37 Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian

Câu hỏi:

Có nhiều Di tích khảo cổ được khám phá, cho thấy nhiều nền văn minh tiên tiến cao độ từng tồn tại. Cụ thể như:

%, Có Niên đại hơn:

Hoá thạch chip điện tử có Niên đại 250 triệu năm, được phát hiện tại Labinsk, Nước Nga.

Mỏ Uranium ở Oklo-Gabon, Châu Phi. Nằm trong những Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, được hình thành cách đây hơn 2 tỷ năm v.v…

Thưa, đây có phải là bằng chứng văn minh nhân loại, cứ mỗi 10 ngàn năm sẽ phải tuân theo quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt phải không?

Trả lời:

Tất cả các nền văn minh, cứ 10 ngàn năm bị loài Người đốt bỏ hết bằng các loại Bom. Tiếp theo Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sử dụng những viên đá lớn, san bằng những xây dựng của loài người. Để không còn dấu vết của người văn minh trước.

Còn nước xi Kim loại sắt, tuyệt đỉnh xi của nó, ở ngoài Trời cả 100 năm cũng không sao.

Đức xây dựng vào năm:

1/ Nga - Trung - Anh - Mỹ: 1 phe.

2/ Nhật - Đức - Ý: 1 phe.

Riêng Nga và Mỹ đánh Đức, Đức thua. Nga bắt kỹ sư người Đức, còn Mỹ lấy được 20 quả bom nguyên tử và 1 số Kỹ sư người Đức. Đức và Ý đầu hàng. Còn Nhật không chịu đầu hàng, nên Mỹ lấy 2 trái bom nguyên tử tịch thu của Đức, thả xuống Nước Nhật, Nhật mới đầu hàng.

a Gabon, bỏ hoang từ năm:

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien