Episode 71

full
Published on:

2nd Aug 2023

Đạo phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân

71 Đạo Phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân

Câu hỏi:

Thưa, ngoài Giải Thoát Thân tứ đại, giải thoát Trung ấm thân. Phật tánh còn có sự giải thoát dưới dạng nào khác nữa không ạ?

Trả lời:

Đạo Phật có 5 thứ giải thoát:

Giải thoát 1: Giải thoát mang Thân tứ đại.

Giải thoát 2: Giải thoát mang Thân trung ấm.

Giải thoát 3: Giải thoát ra ngoài thế giới nhân quả.

Giải thoát 4: Giải thoát ra ngoài thế giới vật chất.

Giải thoát 5: Giải thoát ra ngoài sức hút vật lý âm dương.

Hãy nghe kệ:

Đạo Phật giải thoát dạy ra

Giúp ta biết được đường ra luân hồi

Thế giới vật lý luôn trôi

Tạo thành nhân quả luôn trôi Thế Trần.

Thế giới vật chất Dương Trần

Trôi theo Nhân Quả muôn phần khó ra

Huyền Ký Đức Phật phổ ra

Mở đường giải thoát để Ta được về.


Thế giới vật chất đừng mê

Nếu mê thì ở không được về đâu

Muốn thoát Nhân Quả đừng cầu

Hành đúng Giáo Lý còn đâu Luân Hồi.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

71 Đạo Phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân

Câu hỏi:

Thưa, ngoài Giải Thoát Thân tứ đại, giải thoát Trung ấm thân. Phật tánh còn có sự giải thoát dưới dạng nào khác nữa không ạ?

Trả lời:

Đạo Phật có 5 thứ giải thoát:

Giải thoát 1: Giải thoát mang Thân tứ đại.

Giải thoát 2: Giải thoát mang Thân trung ấm.

Giải thoát 3: Giải thoát ra ngoài thế giới nhân quả.

Giải thoát 4: Giải thoát ra ngoài thế giới vật chất.

Giải thoát 5: Giải thoát ra ngoài sức hút vật lý âm dương.

Hãy nghe kệ:

Đạo Phật giải thoát dạy ra

Giúp ta biết được đường ra luân hồi

Thế giới vật lý luôn trôi

Tạo thành nhân quả luôn trôi Thế Trần.

Thế giới vật chất Dương Trần

Trôi theo Nhân Quả muôn phần khó ra

Huyền Ký Đức Phật phổ ra

Mở đường giải thoát để Ta được về.

Thế giới vật chất đừng mê

Nếu mê thì ở không được về đâu

Muốn thoát Nhân Quả đừng cầu

Hành đúng Giáo Lý còn đâu Luân Hồi.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien