Episode 5

full
Published on:

3rd May 2024

Cấu tạo thân vị phật, thức ăn vị phật, nhiệm vụ của 1 vị phật

05 Cấu tạo thân vị phật, thức ăn vị phật, nhiệm vụ của 1 vị phật

Trò hỏi:

Có bốn ý:

- Ý 1: Vị Phật là ai? Ở đâu?

- Ý 2: Thân cấu tạo bằng gì?

- Ý 3: Thức ăn là chi?

- Ý 4: Việc làm là gì ạ?

Thầy trả lời:

- Ý 1: Vị Phật là ai? Ở đâu?

         Vị Phật là một vị Toàn năng toàn giác. Vị Phật thì ở Phật giới.

- Ý 2: Thân cấu tạo bằng gì?

         Thân Phật cấu tạo bằng điện từ quang.

- Ý 3: Thức ăn là chi?

         Thức ăn của Phật là các hạt chân như, công đức.

- Ý 4: Việc làm là gì ạ?

         Việc làm của một Vị Phật thì có 9 việc làm như sau:

+ Việc làm thứ nhất là quản lý tiểu thiên Phật giới.

+ Việc làm thứ hai là quản lý trung thiên Phật giới.

+ Việc làm thứ ba là quản lý đại thiên Phật giới.

+ Việc làm thứ tư là vào các nước Trời Cực Lạc dạy đạo Giải thoát. Dạy đạo Giải thoát cho các trung ấm thân của con Người đang du lịch ở đây.

+ Việc làm thứ năm là vị Phật vào các Trái đất để lập ra đạo Phật.

+ Việc làm thứ sáu là Vị Phật sẽ vào các Trái đất khiến cho các Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh Người tìm đến nơi phổ biến pháp môn Thiền tông, học công thức Giải thoát để trở về Phật giới thành Phật.

+ Việc làm thứ bảy của một Vị Phật là đảm nhận các Trưởng Ban trong Phật giới.

+ Việc làm thứ tám là đảm nhận Phật thừa hành trong Phật giới.

+ Việc làm thứ chín là Vị Phật sẽ phụ giúp các Vị Phật là giáo chủ của đạo Phật ở các Trái đất.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien