Episode 9

full
Published on:

3rd May 2024

Cấu tạo thân tiên, thức ăn, nhiệm vụ vị tiên

09 Cấu tạo thân tiên, thức ăn, nhiệm vụ vị tiên

Trò hỏi:

Ý 1: Vị Tiên là ai?

Ý 2: Vị Tiên ở đâu?

Ý 3: Vị Tiên thân cấu tạo bằng gì?

Ý 4: Vị Tiên ăn thức ăn chi?

Ý 5: Vị Tiên làm việc gì?  

Thầy trả lời:

- Ý 1: Vị Tiên là ai? Là các vị ở Trái đất này, có danh là Tiên. Có rất nhiều vị Tiên.

- Ý 2: Các Vị Tiên ngự ở Trái đất này.

- Ý 3: Các Vị Tiên thân cấu tạo bằng điện từ âm dương màu xanh lá biến thể.

- Ý 4: Thức ăn của các vị Tiên là những hạt dinh dưỡng của các vị Tiên. Những hạt dinh dưỡng này, được Ban quản lý của Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới, cấp phát hàng năm cho các vị Tiên ăn. Vì vậy các vị Tiên không ăn thức cúng của con người, loài người không cúng cho các vị Tiên ăn. Nếu loài người mà cúng cho các vị Tiên ăn, là cúng cho các vị cô hồn ăn đó. Những người cúng cho các vị cô hồn ăn, là có phước đức âm rất nhiều, sau khi chết được làm con của các vị cô hồn, không cần làm mà cũng có ăn.

- Ý 5: Các vị Tiên cũng có 5 công việc làm. Nhị Vị Tiên chủ và Tiên mẫu có lập ra 5 Ban:   

  • Ban thứ nhất là Ban Tiên, phụ tá Nhị Vị Tiên chủ và Tiên mẫu, giải quyết sơ bộ các vụ việc.
  • Ban thứ hai là Ban lập ra nước Bồng lai tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh.
  • Ban thứ ba là Ban quản lý nước Bồng lai tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh.
  • Ban thứ tư, Ban Tiên, phụ giúp Ban Nghi Lễ Thần.
  • Ban thứ năm, Ban Tiên, trợ giúp thân và tánh người sống an nhàn, sống bằng trí tuệ thật sáng suốt. Ở Trái đất này việc gì cũng biết rõ, biết linh thiêng là của các vị cô hồn xưng Thánh làm ra. Vì vậy không tu bất cứ đạo nào dù là đạo Phật, vì tu là bị nhân quả không giải thoát được. 

Nếu muốn giải thoát thì chỉ cần làm 4 việc như sau: 

               * Thứ nhất học cho biết hết Càn khôn Vũ trụ có gì trong đó?

               * Thứ hai học cho biết Phật giới ở đâu? Học cho biết Phật giới là nơi không có sinh tử luân hồi, học cho biết công thức tìm hạt công đức mang về Phật giới ăn, để Kim thân Phật siêu nhỏ của mình lớn lên thành Kim thân Phật lớn, muốn đi đâu khắp trong Càn khôn Vũ trụ hay vào Tam giới nào, hoặc vào Trái đất nào cũng được.

              * Thứ ba là học cho biết được tất cả các Đạo, Vị nào lập ra? Để làm gì?

              * Thứ tư là học cho biết được tất cả các Đạo tu để thành gì? Và sau khi thành thì làm việc chi? Cũng nên biết muốn không còn bị nhân quả luân hồi, thì phải tìm công thức học để thoát ra ngoài Trái đất và Thiên giới, thì mới không bị nhân quả luân hồi. Còn ở Trái đất hay Tam giới, ở đâu cũng còn bị nhân quả luân hồi. Muốn thoát ra ngoài nhân quả luân hồi thì tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, thành Phật.

Mang được thân Phật, thì mới không bị nhân quả luân hồi, muốn đi đâu thì tuỳ ý.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien