Episode 7

full
Published on:

3rd May 2024

Cấu tạo thân thần, thức ăn, nhiệm vụ vị thần

07 Cấu tạo thân thần, thức ăn, nhiệm vụ vị thần

Trò hỏi:  

Ý 1: Vị Thần là ai và ở đâu?

Ý 2: Vị Thần thân cấu tạo bằng gì? 

Ý 3: Vị Thần ăn thức ăn chi?

Ý 4: Vị Thần làm việc gì? 

Thầy trả lời:  

-  Ý thứ nhất: Vị Thần là ai, ở đâu? 

Các Vị Thần là những Vị quản lý Trái đất phần dương, cũng như trợ giúp thân và tánh người về tính mạnh dạn, tính kiên cường, không khuất phục, không quỳ lạy ai ở Trái đất này. 

- Ý thứ hai: Thân các Vị Thần cấu tạo bằng điện từ âm dương màu đỏ biến thể.

- Ý thứ ba: Thức ăn của các Vị Thần là những hạt dinh dưỡng của các Vị Thần. Những hạt dinh dưỡng này, được Ban quản lý của Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới, cấp phát hàng năm để cho các Vị Thần ăn. Vì vậy các Vị Thần không ăn thức cúng của con người. Loài người không cúng cho các Vị Thần ăn, nếu Loài người mà cúng cho các Vị Thần ăn, là cúng cho các vị cô hồn ăn đó. Những người cúng cho các vị cô hồn ăn, là có phước đức âm nhiều lắm. Sau khi chết, thì được làm con của các vị cô hồn, không cần làm mà cũng có ăn.

- Ý thứ tư: Các Vị Thần làm các việc như sau:

Nhị Vị Thần chủ và Thần mẫu chịu trách nhiệm quản lý Trái đất phần dương, cũng như thân và tánh người phần dương. Để cho Kim thân Phật siêu nhỏ từ Phật giới vào Trái đất, vào gia đình, xin làm con của Cha Mẹ. Khi Mẹ sinh ra lớn lên, mượn thân và tánh người tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, thành một Kim thân Phật lớn. Các Vị Thần lập ra các Ban gồm có:

  • Ban 1: Ban Thần phụ tá nhị Vị Thần chủ và Thần mẫu, dạy biết sơ bộ các vụ việc.
  • Ban 2: Ban Thần quản lý Kim thân Phật siêu nhỏ, vào Trái đất, vào gia đình, xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh người tìm hạt công đức. Nếu tìm được hạt công đức, thì giao cho Ban Nghi Lễ Thần hành lễ tiễn về Phật giới, thành Phật. Còn nếu tạo nghiệp ở đâu, thì giao cho Ban Thần thực thi nhân quả đến đó.
  • Ban thứ 3: Là Ban Nghi Lễ Thần.
  • Ban thứ 4: Là Ban thực thi nhân quả.
  • Ban thứ 5: Là Ban Thần trợ giúp thân và tánh người về sức mạnh kiên cường, không khiếp nhược. Để cho Kim thân Phật siêu nhỏ mượn tìm hạt công đức. Ngoài ra thì còn rất nhiều Ban khác nữa.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien