Episode 31

full
Published on:

18th May 2024

Cách tu và thành tựu của Đạo hiển linh tình thương bác ái

31 Cách tu và thành tựu của Đạo hiển linh tình thương bác ái

Trò hỏi:

Tôi có nghe đến Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái.”

1. Xin giải thích giúp tôi, ai lập ra Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái”?

2. Cách tu và thành tựu đạt được là gì?

Thầy trả lời:

1. Đạo Hiển Linh là Đạo chuyên làm hiện tượng lạ. Được gọi là Đạo Hiển Linh.

2. Đạo Tình Thương là Đạo thương người.

3. Đạo Bác Ái là Đạo thương người bao la.

Cách tu theo 3 Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái” này thì sẽ được thực hiện như sau:

1/ Tu theo Đạo Hiển Linh thì người này sẽ phải ngồi Thiền mơ mộng cho các vị Thánh nhập vào thân người của mình nói chuyện quá khứ tương lai, được gọi là Đạo Hiển Linh.

2/ Tu theo Đạo Tình Thương thì người tu theo đạo này sẽ rất thương người nghèo khó và sẽ đem tiền bố thí cho những người nghèo khó, được gọi là tu theo Đạo Tình Thương.

3/ Tu theo Đạo Bác Ái: Người tu theo Đạo Bác Ái từ đạo thương người bao la. Đạo này thì dành cho những người thật giàu họ tu. Chuyên đem tiền bố thí cho những người nghèo trên khắp thế giới.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien