Episode 34

full
Published on:

2nd Aug 2023

Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai

34 Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai

Câu hỏi:

Mỗi Quốc gia đều có Truyền thuyết về Thần - Thánh - Tiên của riêng mình. Ví dụ ở Việt Nam ta thì có tứ bất tử. Ở Trung Quốc thì có Viên Đế, Thần Nông. Vậy những vị này là ai?

Trả lời:

Các vị Thần mà người hỏi kể. Đây là những người sống vào thời kỳ tiền “Đồ đồng”. Để ru ngủ những người bình dân, chớ các người có trí tuệ giữ nước, có ai tin đâu. Ở trái đất này người đời sợ nhất Thần chiến tranh. Chớ thần ở bên Tây, thần ở bên Tàu, thần ở Trung Đông. Thần nào cũng sợ Thần chiến tranh hết. Thần chiến tranh là ai? Là 7 thứ tánh của con người. Gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp đó.

Muốn dẹp Thần chiến tranh này, thì chúng ta không sử dụng 7 thứ tánh của con người: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp. Khi đó Thần chiến tranh không làm được chiến tranh.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

34 Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai

Câu hỏi:

Mỗi Quốc gia đều có Truyền thuyết về Thần - Thánh - Tiên của riêng mình. Ví dụ ở Việt Nam ta thì có tứ bất tử. Ở Trung Quốc thì có Viên Đế, Thần Nông. Vậy những vị này là ai?

Trả lời:

Các vị Thần mà người hỏi kể. Đây là những người sống vào thời kỳ tiền “Đồ đồng”. Để ru ngủ những người bình dân, chớ các người có trí tuệ giữ nước, có ai tin đâu. Ở trái đất này người đời sợ nhất Thần chiến tranh. Chớ thần ở bên Tây, thần ở bên Tàu, thần ở Trung Đông. Thần nào cũng sợ Thần chiến tranh hết. Thần chiến tranh là ai? Là 7 thứ tánh của con người. Gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp đó.

Muốn dẹp Thần chiến tranh này, thì chúng ta không sử dụng 7 thứ tánh của con người: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp. Khi đó Thần chiến tranh không làm được chiến tranh.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien