Episode 30

full
Published on:

26th Jul 2020

Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không

30 Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không

Trò hỏi: 

Khi con bịt nhẹ 2 cái lỗ tai của mình lại thì con nghe rất rõ tiếng o o như tiếng máy động cơ chạy. Vậy đây có phải tiếng của điện từ âm dương cuốn hút để bao quanh xác thân không? 

Thầy trả lời:

Nên nhớ 2 cái lỗ tai là chỗ thông của trung tâm não bộ của mình, mình bít nó lại thì nó nghe bình thường, nó chạy mình không nghe đâu mà khi con bít lại nó đóng khung ở trong đó thì nó phát ra cái tiếng, đó gọi là trung tâm não bộ hoạt động, mà hoạt động đó là do cái cơ chế của tim nó ép nó quét nó hoạt động để cho cái não bộ nó hoạt động, não bộ hoạt động thì mới phát ra 16 thứ tánh người, chỗ o o đó là cái nơi nó phát ra 16 thứ của tánh người.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

30 Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không

Trò hỏi:

Khi con bịt nhẹ 2 cái lỗ tai của mình lại thì con nghe rất rõ tiếng o o như tiếng máy động cơ chạy vậy đây có phải tiếng của điện từ âm dương cuốn hút để bao quanh xác thân không?

Thầy trả lời:

Nên nhớ 2 cái lỗ tai là chỗ thông của trung tâm não bộ của mình, mình bít nó lại thì nó nghe bình thường, nó chạy mình không nghe đâu mà khi con bít lại nó đóng khung ở trong đó thì nó phát ra cái tiếng, đó gọi là trung tâm não bộ hoạt động, mà hoạt động đó là do cái cơ chế của tim nó ép nó quét nó hoạt động để cho cái não bộ nó hoạt động, não bộ hoạt động thì mới phát ra 16 thứ tánh người, chỗ o o đó là cái nơi nó phát ra 16 thứ của tánh người.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien